LAKIALOITE 26/2013 vp

LA 26/2013 vp - Tom Packalén /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vankeuslain 16 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi vankeuslain (767/2005) 16 luvun neljännen pykälän toista momenttia siten, että siinä mainittu henkilöntarkastus käsittäisi vangin vaatteiden tutkimisen lisäksi myös suun avaamisen pyydettäessä.

PERUSTELUT

Vankeuslain 16 luvun 1, 3 ja 4 §:n ja tutkintavankeuslain (768/2005) 11 luvun 1, 3 ja 4 §:n säännöksillä määritetään vankilassa noudatettavaa järjestystä ja vankien ja tutkintavankien valvontaa. Vankilassa suoritettavien tarkastusten eräänä tärkeänä perusteena on torjua huumausaineiden tuominen vankilaan.

Tämänhetkisen vankeuslain 16 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan vangille voidaan tehdä henkilöntarkastus, jos henkilöntarkastus on tarpeen karkaamisen tai avolaitoksesta luvatta poistumisen ehkäisemiseksi, vankilan järjestystä tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi, epäillyn järjestysrikkomuksen tutkimiseksi, vankilaan saapumisen tai palaamisen johdosta taikka valvomattoman tapaamisen yhteydessä. Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, mitä vangilla on vaatteissaan tai muutoin yllään. Henkilöntarkastus voidaan tehdä myös, jos vankia epäillään 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen luvattomien esineiden tai aineiden hallussapidosta.

Eduskunnan oikeusasiamies katsoi vuoden 2009 kertomuksessa (K 14/2010 vp), että suun avaaminen henkilöntarkastuksen yhteydessä ei perustu lakiin ja sitä voidaan käyttää tarkastuskeinona vain terveydenhuollon ammattilaisen suorittamassa henkilökatsastuksessa. Eduskunnan oikeusasiamies esitti lausunnossaan, että vankilaturvallisuuden ylläpitämiseksi suun avaamisen kaltaisten puuttuvampienkin tarkastuskeinojen käyttämiselle on epäilemättä tosiasiallista tarvetta.

Oikeusasiamies katsoi, että suun avaamista ei voida vaatia vangilta tämänhetkisen lain puitteissa. Oikeusasiamies onkin toivonut tarkkarajaista lakia vankilaturvallisuuden mahdollistamiseksi. Vankiloissa olevan huumeongelman ja erilaisten salakuljetusongelmien takia on tärkeää, että vangilta voitaisiin vaatia suun avaamista suussa mahdollisesti olevien luvattomien esineiden ja aineiden löytämiseksi. Rikosseuraamusvirasto on toivonut muutosta lakiin, että se voi asianmukaisesti toimia huumeongelman poistamiseksi ja vankilaturvallisuuden mahdollistamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vankeuslain 16 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vankeuslain (767/2005) 16 luvun 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 luku

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen

4 §

Henkilöntarkastus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, mitä vangilla on vaatteissaan tai muutoin yllään. Henkilöntarkastuksen yhteydessä vanki voidaan velvoittaa riisumaan vaatteensa ja avaamaan suunsa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2013

 • Tom Packalén /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Katja Taimela /sd
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Pia Kauma /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soini /ps
 • Kimmo Sasi /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Jukka Kopra /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd