LAKIALOITE 60/2013 vp

LA 60/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnalle

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 105/2013 vp.

Lakialoitteessa esitetään valtion tuloveroasteikkoon muutoksia, joiden myötä veronmaksajan maksukyky huomioitaisiin Kataisen hallituksen esittämää veroratkaisua paremmin. Oikeudenmukaisuuden vuoksi kiristämme kaikkein suurituloisimpien verotusta. Lakialoite liittyy vuoden 2014 talousarvioesitykseen, ja se on tarkoitus käsitellä yhdessä hallituksen esityksen HE 105/2013 vp kanssa.

Keskustan verotaulukko olisi samanlainen kuin hallituksenkin malli aina 60 000 euron vuotuisiin ansiotuloihin saakka. On kuitenkin syytä huomioida, että keskusta torjuisi hallituksen esittämät kuntien valtionosuusleikkaukset. Hallituksen kaavailemat leikkaukset heijastuvat kuntapalvelujen heikentymisen lisäksi myös kuntien paineeseen korottaa kunnallisveroa. Hallitus kiristää näin ollen erityisesti pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta välillisesti kuntaveron kautta.

Keskustan mallissa ansioveron asteikkoa muutettaisiin siten, että vero olisi 60 000 euroa ylittävien tulojen osalta 31 prosenttia. Vero nousisi yli 90 000 euron vuositulot ylittävältä osalta 34 prosentin tasolle. Korkein veroasteikko tulisi voimaan yli 160 000 euron vuositulojen kohdalla, jonka ylittävistä tuloista veroa perittäisiin 36 prosenttia.

Keskusta on valmis tekemään nyt esitettyyn verotaulukkoon vastaavat indeksitarkistukset, joista on sovittu työmarkkinaneuvotteluissa edellyttäen, että sopimus on riittävän kattava.

Keskustan ehdottama veroasteikko lisäisi valtion tuloverotulokertymää 212 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 100—23 900 8,00 6,50
23 900—39 100 515,00 17,50
39 100—60 000 3 175,00 21,50
60 000—90 000 7 668,50 31,00
90 000—160 000 16 968,50 34,00
160 000— 40 768,50 36,00
2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​