LIIKENNEVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2001 vp

LiVL 14/2001 vp - K 5/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä huhtikuuta 2001 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2000 (K 5/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikennevaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä, kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia.

Eduskunnan lausumat

Liikennevaliokunta ei pidä hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä, vaan katsoo, että seuraavat liikennevaliokunnan aloitteesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Poikkeukset luotsinkäyttövelvollisuudesta, väylä- ja luotsausmaksujen taso

  HE 144/1997 vp (s. 252)

 • Digitaalisen lähetystoiminnan toimiluvat ja rahoitussuunnitelmat

  HE 34/1998 vp (s. 253)

 • Huoltovarmuus, kauppa-aluskanta

  HE 14/1999 vp (s. 253—254)

 • Kolmipyöräinen mopo, kevyt nelipyörä, mopon teoriakoe

  HE 92/1999 vp (s. 254)

 • Tielaitoksen liikelaitostaminen

  HE 25/2000 vp (s. 254—256)

 • Nopeat telepalvelut

  HE 47/2000 vp (s. 256—257)

 • Lastialusten määrä ja kilpailuedellytykset

  HE 129/2000 vp (s. 259)

 • Yksityisteiden valtionapu

  HE 166/2000 vp (s. 259)

Lausunto

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä tässä lausunnossa on esitetty.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /skl
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvo Vesa Makkonen

​​​​