Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—16.01 ja 18.27—18.53) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.01—18.27 ja 18.53—19.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Jörn Donner /r (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Markus Lohi /kesk (16.14)
 • Juha Sipilä /kesk (16.19)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.10.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 215—223/2014 vp, joista hallituksen esitys HE 220/2014 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.10.2014 antanut eduskunnalle ihmisoikeusselonteon 2014 (VNS 6/2014 vp).

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 23.10.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 39, 40/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 39 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 40 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu asiasta: esittelypuheenvuoro, ministeri Rinne. (Hälinää — Puhemies koputtaa) — Pyydän salia rauhoittumaan otsikon mukaisen asian käsittelyä varten.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta sekä selitysten antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja selitysten antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Toinen käsittely

Muu asia  M 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/2/2014

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 5.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​