Täysistunnon pöytäkirja 108/2003 vp

PTK 108/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Arja Alho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.12. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

9. ja 10.12. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Leena Rauhala /kd

9.—11.12. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd

9.—12.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

9.12. edustaja

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk (erityinen syy)

9.—11.12. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

9.12.2003—21.6.2004 edustaja

 • Susanna Huovinen /sd (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.12. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Paula Risikko /kok

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Susanna Huovinen ja

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Liisa Jaakonsaari.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 10. päivänä joulukuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta; Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2003 vp

Lakialoite  LA 152/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 152 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2003 vp

Lakialoite  LA 125/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 41/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta; Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2003 vp

Lakialoite  LA 155/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2003 vp

Lakialoite  LA 12/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja lakialoitteeseen n:o 155 pohjautuva 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen n:o 12 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään samalla kertaa ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat eduskunnan suostumuksen antamista näissä ponsissa tarkoitettujen ilmoitusten antamiseen, kolmanteen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymistä, ja neljänteen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn varauman peruuttamista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) asiasta.

Lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään samalla kertaa.

Mietinnön kolmanteen ja neljänteen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimuksen hyväksymistä siltä osin, kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Yleissopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—12. ja 14.—18. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1.—12. ja 14.—18. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 13. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Irja Tulonen ed. Eva Biaudet’n kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hylätään.

Ed. Aila Paloniemi on ed. Risto Kuisman kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää,

— että valtioneuvosto seuraa lain toteutumista liikenneturvallisuuden kannalta ja sen varmistamiseksi, että lääkärin ja potilaan välinen luottamuksellinen hoitosuhde ja hyvät hoitokäytännöt eivät kärsi lain soveltamisesta ja että lääkärin mahdollisuutta toimia potilaan hoitamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ei vaikeuteta,

— että valtioneuvosto harkitsee tarvetta määritellä nykyistä tarkemmin ajokorttilupaan vaadittavia terveysvaatimuksia sekä lääkäreille annettavaa ohjeistusta asiassa,

— että valtioneuvosto lain antamisen jälkeen selvittää lakisystemaattiselta kannalta säännöksen mahdollista uudelleen sijoittamista lainsäädäntöön ja

— että valtioneuvosto tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin mahdollisesti syntyvien epäkohtien poistamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ensin on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 44 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 38.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Paloniemen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Paloniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 22 jaa- ja 139 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Paloniemen ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä siltä osin, kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

__________

Ed. Arja Alho merkitään läsnä olevaksi.

__________

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 1 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ed. Minna Sirnö on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut,

1) että vastalauseeseen 3 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään ja

2) että lisäksi hyväksytään seuraava lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, tulisiko nyt hyväksyttävien lakiehdotusten pohjalta kehittää opintotukijärjestelmää siten, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettäisiin tulevaisuudessa opintotukea myös Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle samankaltaisin edellytyksin kuin Suomen kansalaiselle."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 66.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sirnön 1) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 66.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sirnön 2) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 67.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

27) Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

31) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

32) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio