Täysistunnon pöytäkirja 109/2001 vp

PTK 109/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. TORSTAINA 4. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Lahtela /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Hannu Takkula /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.10. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

4. ja 5.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Outi Ojala /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

4.—10.10. edustaja

 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.10. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kari Urpilainen /sd

4. ja 5.10. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000 (K 14/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Laki sosiaalisista yrityksistä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2001 vp (Pehr Löv /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2001 vp (Kari Myllyniemi /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2001 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

10) Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2001 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2001 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​