Täysistunnon pöytäkirja 116/2002 vp

PTK 116/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. PERJANTAINA 11. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Johannes Koskinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

14. ja 15.10. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Pehr Löv /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 173—181/2002 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 688, 691—695, 697—700, 702, 704—706, 708, 711, 712, 719, 724/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään, ja eduskunnan oikeusasiamies tulee käyttämään vastauspuheenvuoron eduskunnan ensi tiistaina pidettävässä täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/11/2002

2) Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 73, 133, 191/2000 vp, 77, 100/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 24/2000 vp, 13, 129/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 5/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​