Täysistunnon pöytäkirja 126/2009 vp

PTK 126/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. TIISTAINA 15. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—11.56 ja 16.00—17.27), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (11.56—14.03, 17.27—20.03 ja 21.58—23.36) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.03—16.00 ja 20.03—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (10.25)
 • Liisa Hyssälä /kesk (10.29)
 • Anne Holmlund /kok (11.29)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/3/2009

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Veijo Puhjon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 16; poissa 36.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/6/2009

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Matti Kangas on ed. Veijo Puhjon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Lentoliikenteen päästökaupan myötä eduskunta edellyttää, että hallitus yhteistyössä alan toimijoitten kanssa huolehtii, että nykyinen maan sisäinen lentoliikenne ei hyväksytyn lain vuoksi vähene lentokenttien tai lentojen osalta, jotta koko maan tasapuolinen kehittäminen ei lain vuoksi vaarannu."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 163, ei 8; poissa 28.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 60; poissa 26.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/11/2009

Keskustelussa on ed. Satu Taiveaho ed. Merja Kuusiston kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 65; poissa 23.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 65; poissa 24.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/12/2009

Keskustelussa on ed. Sirpa Paatero ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 120, ei 58; poissa 21.

( Ään. 6 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/14/2009

Keskustelussa on ed. Merja Kuusisto ed. Päivi Lipposen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 57; poissa 21.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokasta 21 päättyi 14.12.2009 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 125/1/2009

Pääluokka 21
Eduskunta

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pietari Jääskeläinen /ps: momentille 21.01.01 vähennettäväksi 1 700 000 euroa kansanedustajien palkkioihin ja kulukorvauksiin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 172)

[Tehdessään ehdotuksen edustaja lisäsi: "Kansanedustajia ei lama ole koskettanut. Eiköhän osallistuta lamatalkoisiin kuukauden tuloilla."]

2. Miapetra Kumpula-Natri /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 21.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa eduskunnan kansainväliseen toimintaan. (TAA 354)

3. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps: momentille 21.40.41 lisäyksenä 1 000 000 euroa Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenoihin. (TAA 803)

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 1 ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 19, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 18; poissa 20.

( Ään. 9 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 21 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Puhemies:

Nyt keskeytetään pääluokan 25 käsittely.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Kello on nyt ihan pian 13.03, mikä tarkoittaa sitä, että pääluokan 26 käsittely keskeytetään. Sitä jatketaan myöhemmin tässä täysistunnossa.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Keskustelu pääluokasta 27 keskeytetään ja sitä jatketaan sitten myöhemmin illalla.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Nyt tämän pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2009

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Palataan pääluokan 25 yleiskeskusteluun, joka jäi kesken päivällä.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2009

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Palataan pääluokan 26 yleiskeskusteluun, joka keskeytettiin iltapäivällä. Siellä siis jatkuu nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroilla.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2009

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Siirrytään pääluokan 27 yleiskeskustelun jatkamiseen. Sehän keskeytettiin tänään noin kello 14.30, niillä hujakoilla.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2009

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Siirrytään pääluokkaan 28 jatkamaan noin kello 16 keskeytettyä keskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2009

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.12.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen