Täysistunnon pöytäkirja 128/2009 vp

PTK 128/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. TORSTAINA 17. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (10.01—12.03 ja 20.02—21.56), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.03 ja 21.56—23.10) ja puhemies Sauli Niinistö (18.03—20.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Antti Vuolanne /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Tuulikki Ukkola /kok (10.35)
 • Anni Sinnemäki /vihr (16.02)
 • Sampsa Kataja /kok (16.02)
 • Reijo Kallio /sd (16.38)
 • Päivi Lipponen /sd (17.21)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 24, 31 ja 32 päättyi 16.12.2009 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 127/1/2009

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.10.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa siviilikriisinhallinta-asiantuntijamenoihin. (Vastalause 2)

2. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 56 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 80 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2, TAA 553)

4. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 20 000 000 euroa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön. (TAA 712)

5. Mikko Kuoppa /vas Jyrki Yrttiahon /vas kannattamana: momentille 24.90.50 lisäyksenä 29 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:n tiedotustoiminnan lisäämiseen. (TAA 364)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 56, tyhjiä 5; poissa 34.

( Ään. 1 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 2 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 3 ehdotusta 2 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 145, ei 16; poissa 38.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 55; poissa 44.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 24; poissa 42.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 19; poissa 38.

( Ään. 5 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 24 mietinnön mukaisena.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Äänestyksessä ehdotuksesta 5 yritin äänestää "jaa", mutta jostain syystä kone ei ottanut käskyä vastaan.

Toinen varapuhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 74 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1)

2. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 2, TAA 220, 388)

3. Marko Asell /sd Lauri Kähkösen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa tasoristeysten vähentämiseen ja turvallisuuden parantamiseen. (TAA 49)

4. Veijo Puhjo /vas Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Rauman meriväylätöihin. (TAA 188)

5. Bjarne Kallis /kd Miapetra Kumpula-Natrin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 500 000 euroa Kokkolan pohjoisen ohikulkutien järjestelyihin. (TAA 561)

6. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Lahti—Jämsä-oikoradan suunnitteluun. (TAA 214)

7. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 900 000 euroa Huopanan ja Aholanmäen välisen tieosuuden perusparantamiseen Viitasaarella. (TAA 215)

8. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 637 (ns. Vihreän väylän) kunnostamiseen Keski-Suomessa (TAA 216)

9. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen välillä Kanavuori—Haapalahti. (TAA 217)

10. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 600 000 euroa valtatien 4 perusparannustöihin Viisarimäki—Kanavuori-liittymien rakentamiseksi. (TAA 218)

11. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Jämsän Hiidenmäen eritasoliittymän suunnittelutyöhön. (TAA 219)

12. Saara Karhu /sd Marko Asellin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Tampere—Toijala-rataosan lisäraiteiden suunnitteluun. (TAA 259)

13. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Heinola—Kuusankoski-kanavan (Kimola) sulkujen rakentamiseen ja väylän parantamiseen. (TAA 288)

14. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahti—Heinola—Mikkeli-rataoikaisun suunnitteluun. (TAA 289)

15. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 35 000 000 euroa valtatien 24 parantamiseen Hämeen tiepiirissä. (TAA 290)

16. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 40 000 000 euroa perustienpitoon Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. (TAA 291)

17. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Kuivasensaaren paikallistien 14777 perusparantamiseen Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa. (TAA 310)

18. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Savitaipaleelta Suomenniemelle kulkevan Partakosken tien perusparantamiseen. (TAA 311)

19. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Kimolan kanavan kehittämiseen. (TAA 711)

20. Krista Kiuru /sd Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudelta Tampere—Pori. (TAA 318)

21. Valto Koski /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 850 000 euroa Kaakkois-Suomen tiepiirille Huhdasjärvi—Pärnämäki-tiehankkeen toteuttamiseen. (TAA 343)

22. Valto Koski /sd Sirpa Paateron /sd kan-nattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kimolan ja Voikkaan sulkujen suunnitteluun. (TAA 344)

23. Marjaana Koskinen /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa Ahteentaan laiturin ja venesataman kunnostukseen Rymättylässä. (TAA 351)

24. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kiertoliittymän suunnittelemiseen kantatien 66 ja Ruovesi—Kuru-tien risteykseen. (TAA 369)

25. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Pori/Rauma—Tampere—Jyväskylä-rataosan akselipainojen korottamiseen. (TAA 371)

26. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Jokelantielle Tuusulassa. (TAA 377)

27. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kehä IV:n suunnittelua varten. (TAA 378)

28. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa. (TAA 379)

29. Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa yhdystien 15850 Kelvä—Jaakonvaara perusparantamiseen Lieksassa. (TAA 396)

30. Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa Savo-Karjalan tiepiirille yhdystien 15870 perusparantamiseen. (TAA 397)

31. Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa maantien 524 perusparannukseen välillä Lieksa—Kuhmo. (TAA 398)

32. Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 34 000 000 euroa rataosuuksien Niirala—Säkäniemi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes sähköistämiseen. (TAA 400)

33. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 30 000 000 euroa rautateiden päällysrakenteiden uusimiseen. (TAA 419)

34. Esa Lahtela /sd Lauri Kähkösen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 300 000 euroa Puhoksen Lepikon eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 6. (TAA 504)

35. Reijo Laitinen /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtateiden 4, 9, 13, 18 ja 24 liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (TAA 550)

36. Annika Lapintie /vas Marjaana Koskisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 7 500 000 euroa Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi. (TAA 554)

37. Markus Mustajärvi /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamiseen. (TAA 570)

38. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 40 000 euroa Kontiolahden Kivirannantien ja Herajärventien yhdistämiseen. (TAA 676)

39. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 220 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen Kirkonkylän ja Pappilanmäen välille kantatien 87 varrelle Rautavaaran kunnassa. (TAA 677)

40. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen. (TAA 681)

41. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 100 000 euroa Alakeyrittyn tien perusparannukseen Rautavaaran kunnassa. (TAA 682)

42. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Puntarikosken tien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 683)

43. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 800 000 euroa kantatien 77 kevyen liikenteen liikennetervallisuuden ja liikkumisolosuhteiden parantamiseen välillä Hamula—Kinnulanlahti Maaningan kunnassa. (TAA 686)

44. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 716)

45. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa nopean ratayhteyden Jyväskylä—Jämsä—Lahti—Helsinki esisuunnittelun laatimiseen. (TAA 729)

46. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 618 välille Viisarimäki—Toivakan kirkonkylä. (TAA 730)

47. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa yhdystien 6483 Kannonhaara—Kallio perusparannukseen Karstulassa. (TAA 731)

48. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 500 000 euroa valtatien 4 Hirvaskankaan eritasoliittymän rakentamisen loppuun saattamiseen Äänekoskella. (TAA 732)

49. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa kantatien 56 peruskorjaukseen tieosuudella Jämsä—Mänttä. (TAA 733)

50. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Äänekosken—Haapajärven radan perustapannukseen. (TAA 201)

51. Veijo Puhjo /vas Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Turku—Pori-rautatien suunnitteluun. (TAA 742)

52. Veijo Puhjo /vas Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 800 000 euroa kantatien 44 parantamiseen tieosuudella Ala-Honkajoki—Pohjanmaan maakunnan raja. (TAA 743)

53. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 400 000 euroa valtatien 12 Teiskontien parantamiseen Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kohdalla. (TAA 789)

54. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Helsinki—Pietari-rautatien jatkoselvityksiin. (TAA 809)

55. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 810)

56. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perustienpitoon Uudenmaan tiepiirissä. (TAA 812)

57. Päivi Räsänen /kd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Riihimäen rautatieasema-alueen peruskorjaushankkeen suunnitteluun. (TAA 822)

58. Tero Rönni /sd Saara Karhun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa Parkanon raakapuuterminaalin rakentamiseen rautatieaseman yhteyteen. (TAA 19)

59. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa hirviaidan rakentamiseen valtatien 1 tieosuudelle Veikkola—Lohjanharju. (TAA 834)

60. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Hangon satama-altaan laajentamiseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (TAA 835)

61. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa meluesteen rakentamiseen Turunväylälle Veikkolaan. (TAA 836)

62. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoo—Lohja-kaupunkiradan suunnitteluun. (TAA 837)

63. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa valtatien 25 peruskorjaukseen tieosuudella Mustio—Meltola. (TAA 838)

64. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon kunnostamiseen. (TAA 839)

65. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa ratayhteyden Helsinki—Forssa—Pori suunnittelun käynnistämiseen. (TAA 697)

66. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Liakka—Raumo. (TAA 896)

67. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen Ounasjokivarteen Rovaniemi—Kittilä-tien yhteyteen. (TAA 901)

68. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalo—Nellim-tien peruskorjaukseen. (TAA 902)

69. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Meltaus—Unari-tien peruskorjaukseen Rovaniemellä. (TAA 906)

70. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Könkään ja Tepaston välisen tien peruskorjaukseen Kittilän kunnassa. (TAA 907)

71. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa radan suunnitteluun välille Kolari—Ylläs—Levi. (TAA 900)

72. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa pääkaupunkiseudulta suoraan itään kulkevan rantaradan suunnitteluun. (TAA 925)

73. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 20 000 euroa Jokiniituntien valaistukseen Alavieskassa. (TAA 970)

74. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Piehingin Ylipääntien perusparantamisen jatkamiseen Raahessa. (TAA 982)

75. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Kalaputaantien eli paikallistien 18217 kunnostamiseen ja päällystämiseen Oulaisissa ja Merijärvellä. (TAA 983)

76. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Savontien sillan leventämiseen ja liikennejärjestelyihin Ylivieskassa. (TAA 985)

77. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 100 000 euroa Raahen syväsatamahankkeen loppuunsaattamiseen. (TAA 988)

78. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa haja-asutusalueiden tiestön kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 989)

79. Pauliina Viitamies /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 540 000 euroa henkilöliikennelaitureiden rakentamiseen Joroisiin, Rantasalmelle ja Kallislahteen. (TAA 994)

80. Pauliina Viitamies /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa saaristokuntien Karvilan ja Vuorikosken yhdysteiden (15388 ja 15389) perusparannukseen. (TAA 996)

81. Pauliina Viitamies /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Savonlinnan ja Kolin välisen Sarvikummun tien 477 peruskorjaukseen. (TAA 995)

82. Pauliina Viitamies /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Enonkosken Hanhivirran lossin korvaamiseksi sillalla. (TAA 997)

83. Pertti Virtanen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Parkanossa, Uudenaseman tien varteen Vaasan tieltä Parkanon rautatieasemalle. (TAA 1034)

84. Pertti Virtanen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Nerkoontien perusparantamiseen välillä Järvisuomentie—Kuruntie Kihniöllä. (TAA 1035)

85. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Säntintien ja Myllytöyräntien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 1057)

86. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Koivusillantien ja Rintapääntien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 1062)

87. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tielle 17218 välille Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella. (TAA 1067)

88. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Alajärven kaupungin alueella kulkevien teiden 17719 Halla-aho—Koivumäki ja 17721 Koivumäki—Uusikylä perusparantamiseen. (TAA 1069)

89. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä. (TAA 1071)

90. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 19 parantamiseen välillä Jalasjärvi—Uusikaarlepyy Lapualla. (TAA 1077)

91. Krista Kiuru /sd Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa valtatien 12 osuuden Eura—Raijala parantamiseen. (TAA 489)

92. Miapetra Kumpula-Natri /sd Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.41 lisäyksenä 5 400 000 euroa lentologistiikka-alueen rakentamiseen Vaasan lentokentän yhteyteen. (TAA 358)

93. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisten teiden valtionavun lisäämiseen. (Vastalause 3, TAA 717)

94. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (TAA 687)

95. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 2)

96. Esa Lahtela /sd Marjaana Koskisen /sd kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 512)

97. Krista Kiuru /sd Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 8 yhteysvälin Turku—Pori rakennustöihin. (TAA 274)

98. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 10 500 000 euroa kantatien 58 uuden tielinjauksen tekemiseen välillä Kinnula—Lestijärvi—Reisjärvi. (TAA 221)

99. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 18 rakentamiseen välillä Multia—Ähtäri. (TAA 653)

100. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 (E75) tieosuuden Kirri—Äänekoski (Hirvaskangas) parannustyön aloittamiseen. (TAA 244)

101. Saara Karhu /sd Marko Asellin /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen aloittamiseen valtatiellä 3. (TAA 260)

102. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentamiseen. (TAA 872)

103. Krista Kiuru /sd Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 8 Pori—Söörmarkku-osuuden rakennustöihin. (TAA 207)

104. Reijo Laitinen /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtatien 4 Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymien ramppien rakentamiseen. (TAA 551)

105. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa E18 Haminan ohitustiehankkeen käynnistämiseen. (TAA 704)

106. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 13 000 000 euroa Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseen. (TAA 705)

107. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 15 parantamistoimenpiteisiin. (TAA 706)

108. Sari Palm /kd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamiseksi osuudella Hevossuo—Keltti Korialla. (TAA 718)

109. Veijo Puhjo /vas Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa rautatien kunnostus- ja sähköistämistöihin väleillä Lielahti—Kokemäki ja Pori—Mäntyluoto. (TAA 342)

110. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 3 800 000 euroa Pohjankurun väylän syventämiseen. (TAA 840)

111. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 12 parantamiseen välillä Lahti—Kouvola. (TAA 871)

113. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa valtatien 4 välin Lusi—Vaajakoski perusparannukseen. (TAA 873)

114. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että hankkeelle myönnetään 27 000 000 euron tilausvaltuus. (TAA 127)

115. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Karkkila—Humppila-tiehankkeen lisätöiden rahoitukseen ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että hankkeelle myönnetään 10 000 000 euron tilausvahvistus. (TAA 128)

116. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 10/12 suunnitteluun tieosuudella Hämeenlinna—Lahti ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen toteuttamisesta enintään 60 000 000 euron määrästä. (TAA 350)

117. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamishankkeen käynnistämiseen. (TAA 54)

118. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kemissä Ajoksen sataman väylän syventämiseen 12 metriin. (TAA 911)

119. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Haminan ohitustien rakentamisen käynnistämiseen E18-tiellä. (TAA 926)

120. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa Kotolahden ratapihan rakentamiseen Kotkassa. (TAA 927)

121. Jyrki Yrttiaho /vas Marjaana Koskisen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori. (TAA 1104)

122. Marko Asell /sd Saara Karhun /sd kannattamana: momentille 31.20.01 lisäyksenä 200 000 euroa nuorten liikenneturvallisuusvalistukseen. (TAA 50)

123. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 19 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 1)

124. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 25 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 2, TAA 34)

125. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa joukkoliikennetuen maksamiseksi Jyväskylän seudulla. (TAA 245)

126. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lahden seudun joukkoliikenteen tukemiseen. (TAA 292)

127. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 200 000 euroa henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen rataosuudella Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski. (TAA 734)

128. Veijo Puhjo /vas Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 200 000 euroa taajamajunaliikenteen suunnitteluun välillä Pori—Kokemäki—Rauma. (TAA 744)

129. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen rataosilla Riihimäki—Hämeenlinna ja Riihimäki—Lahti. (TAA 87)

130. Jyrki Yrttiaho /vas Marjaana Koskisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämisen edellyttämään selvitystyöhön ja suunnitteluun. (TAA 1105)

131. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.30.64 lisäyksenä 35 000 000 euroa alushankintojen aikaistamiseen. (Vastalause 1)

132. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.30.64 lisäyksenä 750 000 euroa saariston yhteysalusliikenteen palvelujen ostoon. (TAA 707)

133. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.30.65 lisäyksenä 5 000 000 euroa junien kaukoliikenteen ostoon. (Vastalause 2, TAA 294)

134. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 31.30.65 lisäyksenä 1 000 000 euroa yhden pohjoisen yöjunan palauttamiseksi Kajaanin kautta kulkevaksi. (TAA 389)

135. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 2 500 000 euroa valtakunnalliseen laajakaistahankkeeseen. (Vastalause 1)

136. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtakunnallisen laajakaistahankkeen kuntarahoitusosuuksien turvaamiseen. (TAA 390)

137. Pauliina Viitamies /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 2 800 000 euroa valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen Etelä-Savossa. (TAA 1004)

138. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: luvun 31.40 uudelle momentille 400 000 euroa yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 1106)

Päätökset

Toinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 1 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 2 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 141, ei 23; poissa 35.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 55; poissa 29.

( Ään. 8 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Korjaan: minun piti äänestää "jaa".

Toinen varapuhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 22; poissa 35.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 31; poissa 33.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 28; poissa 30.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 24; poissa 28.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 22; poissa 32.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 22; poissa 35.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 31; poissa 28.

( Ään. 17 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Matti Kauppilan ehdotus 13, ed. Anneli Kiljusen ehdotus 19 ja ed. Valto Kosken ehdotus 22 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 13 ehdotusta 19 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 22 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 13 ed. Anneli Kiljusen ehdotusta 19 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 19 äänin

jaa 143, ei 19, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 18 )

2) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 19 ed. Valto Kosken ehdotusta 22 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22 äänin

jaa 140, ei 28; poissa 31.

( Ään. 19 )

3) Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 22 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 32; poissa 32.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 25; poissa 30.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22; poissa 31.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 24; poissa 41.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 28; poissa 33.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 28; poissa 34.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 25; poissa 33.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 28; poissa 31.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 26; poissa 31.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 32; poissa 29.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 26; poissa 39.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 27; poissa 33.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 29; poissa 31.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 24, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 29; poissa 28.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 24; poissa 28.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 34; poissa 34.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 29; poissa 29.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 23; poissa 33.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 23; poissa 31.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24; poissa 32.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22; poissa 31.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 24; poissa 30.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 24; poissa 33.

( Ään. 47 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Ilkka Viljanen /kok:

Arvoisa puhemies! Tekniikka tökkii täällä. Kaikissa äänestyksissä olen äänestänyt "jaa", mutta se ei näy taululla. Tämä ei toimi siis, ei anna äänestää.

Toinen varapuhemies:

Merkitään pöytäkirjaan. [Ed. Viljasen vieressä istuva ed. Toivakka totesi, että paneeli on pimeänä.] Jos siellä on tämmöinen virhe koneessa, niin voitaisiin varmaan tehdä niin, että ... [Puhemies neuvotteli virkamiesten kanssa.] Tarkistetaan tilanne, mutta varmaan ed. Viljanen voi sitten tarkentaa pöytäkirjaan, mitä äänestyksiä tämä on koskenut, kun seurataan tuolta taululta, milloin se toimii ja milloin ei.

[Tilanteen selvittyä kanslia-avustaja katkaisi paneelista virran ja käynnisti paneelin uudelleen, jolloin se taas toimi. Ed. Viljasen äänestyskäyttäytymiseksi kirjautui "poissa" äänestyksissä 10, 14, 25, 29, 31, 40, 43—68 ja vielä 72.]

__________

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 45; poissa 32.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 26; poissa 42.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25; poissa 31.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 24; poissa 36.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24; poissa 32.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28; poissa 28.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25; poissa 31.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 29; poissa 27.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 21; poissa 30.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 31; poissa 29.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 23; poissa 41.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 22; poissa 36.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 18; poissa 31.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 36; poissa 34.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 28; poissa 35.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 25; poissa 41.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 26; poissa 32.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 27; poissa 31.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 26; poissa 33.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 24; poissa 44.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 21; poissa 43.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 19; poissa 31.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 21; poissa 34.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 24; poissa 33.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 22; poissa 34.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 26; poissa 28.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 28; poissa 31.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 20; poissa 31.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 22; poissa 32.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 21; poissa 29.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 81 )

[Äänestys 82 mitätöitiin, kun äänestys päätettiin niin nopeasti, että osa edustajista ei ehtinyt äänestää, ja ehdotuksesta 77 toimitettiin uusi äänestys.]

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 25; poissa 28.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 26; poissa 28.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 28; poissa 31.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 28; poissa 26.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 29; poissa 28.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 26; poissa 28.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 29; poissa 26.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 25; poissa 28.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 24; poissa 29.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 24; poissa 30.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 22; poissa 28.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 24; poissa 29.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 23; poissa 30.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 23; poissa 26.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 26; poissa 32.

( Ään. 98 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Sari Palmin ehdotus 93, ed. Pentti Oinosen ehdotus 94, ed. Matti Kauppilan ehdotus 95 ja ed. Esa Lahtelan ehdotus 96 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotus 93 on saman sisältöinen kuin ehdotus 94, ja ehdotus 95 on puolestaan saman sisältöinen kuin ehdotus 96. Ensin äänestetään ehdotuksista 95 ja 96 ehdotuksia 93 ja 94 vastaan ja sitten voittaneista mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 95 ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 96 ed. Sari Palmin ehdotusta 93 ja ed. Pentti Oinosen ehdotusta 94 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 93 ja 94 äänin

jaa 144, ei 28, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 99 )

2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 93 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 94 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 34; poissa 37.

( Ään. 100 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Koneeni meni taas tässä mykäksi, ei antanut äänestää.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Sama juttu täällä, ei toiminut ollenkaan tuo näppäimistö. Olisin äänestänyt "jaa".

Marko Asell /sd:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa".

Toinen varapuhemies:

Merkitään nämä ilmoitukset pöytäkirjaan.

Äänestyksen tulokseksi on kirjautunut 128 jaa-ääntä ja 34 ei-ääntä ja 37 poissa. Tässä on poissaolijoiksi kirjautunut sitten kymmenkunta edustajaa, jotka eivät ilmeisesti ole ehtineet äänestää. (Eduskunnasta: Pitää olla pirun nopea!) Nyt kun siellä ilmeisesti osa äänestyskoneista ei pysy mukana, niin hidastetaan hämäläistahtiin tämä käsittely. (Eduskunnasta: Ei tarvitse!) — No, ei nyt ihan, liioittelin hieman.

Mutta mennään sitten eteenpäin kuitenkin. Siellä ei pitäisi olla äänestyskoneissa mitään vikaa. Ne tarkistetaan sitten tämän äänestysrupeaman jälkeen.

__________

Toinen varapuhemies:

Ed. Krista Kiurun ehdotus 97 ja ed. Jyrki Yrttiahon ehdotus 121 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 121 ehdotusta 97 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 121 ed. Krista Kiurun ehdotusta 97 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 97 äänin

jaa 151, ei 22; poissa 26.

( Ään. 101 )

2) Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 97 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 28; poissa 27.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 23; poissa 28.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 25; poissa 26.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 100 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 26; poissa 27.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 101 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 31; poissa 26.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 24; poissa 26.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 103 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 23; poissa 26.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 24; poissa 28.

( Ään. 109 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Sirpa Paateron ehdotus 105 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 119 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 105 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 119 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 27; poissa 26.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 23; poissa 26.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 107 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 25; poissa 26.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 109 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 24; poissa 26.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 110 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 26; poissa 27.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 111 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 31; poissa 29.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 113 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 28; poissa 27.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 114 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 115 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 24; poissa 26.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 116 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 22; poissa 26.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 117 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 27; poissa 27.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 118 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 22; poissa 26.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 120 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 26; poissa 27.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 122 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 49; poissa 26.

( Ään. 124 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 123 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 124 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 124 ehdotusta 123 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 124 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 123 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 123 äänin

jaa 153, ei 18; poissa 28.

( Ään. 125 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 123 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 59; poissa 26.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 125 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 28; poissa 29.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 126 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 28; poissa 26.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 127 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 128 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 23; poissa 26.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 129 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 25; poissa 27.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 130 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 26; poissa 28.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 131 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 54; poissa 27.

( Ään. 133 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Äänestin vahingossa "jaa", vaikka piti äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Merkitään tämä äänestysselitys pöytäkirjaan.

__________

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 132 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 133 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 134 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 33; poissa 28.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 135 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 57; poissa 27.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 136 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 35; poissa 27.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 137 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 26; poissa 30.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 138 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 27; poissa 31.

( Ään. 140 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 31 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 31.40.50 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 564/2009 vp pohjalta.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Ilkka Viljanen /kok:

Arvoisa puhemies! Ilmoitan, että tässä pääluokassa 31 olen äänestänyt kaikissa äänestyksissä mietinnössä olleiden loistavien esitysten eli enemmistön mukaan. Pyydän, että tämä merkitään pöytäkirjaan.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Vaikeudet jatkuvat. Koneellani on vaikeuksia hyväksyä tukea hallituksen esityksille edes silloin, kun ne ovat järkeviä. Pyydän, että rekisteröitymättä jääneet äänet merkitään jaa-ääniksi.

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Sama tilanne minulla. Olen kyllä äänestänyt "jaa", mutta kone ei joka kerta hyväksynyt sitä.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotuksen 45 äänestyksessä menin vahingossa ilmeisesti tai sitten epähuomiossa painamaan ei-nappia, vaikka piti jaa-nappia painaa. Esitän vastalauseen itselleni.

Merikukka Forsius /kok:

Arvoisa puhemies! Sama ilmiö oli minullakin: Äänestyksessä 87 ehdotuksesta 81 kaikki valot vain vilkkuivat. Äänestin "jaa" — tai koetin äänestää.

Toinen varapuhemies:

Merkitään nämä ilmoitukset pöytäkirjaan. Valitettavasti tässä kone on kuumentunut ilmeisesti liikaa ja tullut näitä häiriöitä.

Niiden edustajien äänestyskäyttäytymiseksi, jotka pääluokista 24 ja 31 päätettäessä ilmoittivat häiriöistä äänestettäessä, kirjautui "poissa" seuraavasti:

ed. Alanko-Kahiluoto äänestyksissä 18, 20, 24, 28, 41, 69, 83, 84, 90 ja 100;

ed. Asell äänestyksissä 20 ja 100;

ed. Forsius äänestyksissä 42, 64, 66, 67 ja 87;

ed. Heinäluoma äänestyksissä 5, 22, 38 ja 62;

ed. Peltonen äänestyksissä 18, 38 ja 100;

ed. Piirainen äänestyksissä 9, 18, 77 ja 100; sekä

ed. Viljanen äänestyksissä 10, 14, 25, 29, 31, 40, 43—68 ja 72.

__________

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.20.06 lisäyksenä 2 000 000 euroa Tekesin toimintamenoihin. (Vastalause 2, TAA 866)

2. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 40 000 000 euroa, josta 20 000 euroa telakoiden innovaatio-ohjelmiin ja 20 000 000 euroa puunjalostuksen innovaatio-ohjelmiin. (Vastalause 2, TAA 222,1107)

3. Anneli Kiljunen /sd Miapetra Kumpula-Natrin /sd kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa metsäteollisuuden uusien tuotteiden kehittämiseen. (TAA 312)

4. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.20.41 lisäyksenä 1 700 000 euroa valtionavustuksena eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi. (Vastalause 1)

5. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 32.20.41 lisäyksenä 300 000 euroa Suomen Yrityskummit ry:n toiminnan tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 196)

6. Markus Mustajärvi /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 32.20.41 lisäyksenä 3 000 000 euroa Keksintösäätiölle uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämiseen. (TAA 571)

7. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.20.42 lisäyksenä 12 000 000 euroa innovaatiokeskittymien kehittämiseen. (Vastalause 1)

8. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.20.43 lisäyksenä 28 800 000 euroa kansainvälistämisavustuksiin yritysten yhteishankkeisiin. (Vastalause 1)

9. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.20.45 lisäyksenä 5 000 000 euroa yritysten tutkimushankkeiden valmisteluun. (Vastalause 1)

10. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

11. Pauliina Viitamies /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 80 000 000 euroa kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien jatkamiseen. (TAA 1005)

12. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.30.42 lisäyksenä 3 000 000 euroa Finnveran suhdannerahoitukseen. (Vastalause 1)

13. Unto Valpas /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 3 800 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 990)

14. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 8 000 000 euroa yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun. (Vastalause 1)

15. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 4 000 000 euroa Heinolan seutukunnalle äkillinen rakennemuutosalue -ohjelman toteuttamiseen. (TAA 296)

16. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.30.46 lisäyksenä 10 000 000 euroa laivanrakennuksen innovaatiotukeen. (Vastalause 1)

17. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 100 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 1)

18. Veijo Puhjo /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 165 000 000 euroa työllistämiseen, koulutukseen ja erityistoimiin lisäyksenä, josta osoitetaan 150 000 000 euroa työllistämiseen, koulutus- ja erityistoimiin, 10 000 000 euroa sosiaalisten yritysten tukemiseen ja 5 000 000 euroa ylläpitokorvausten korottamiseen. (TAA 298, 745, 914)

19. Markus Mustajärvi /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa työllisyystoimiin pahimmille työttömyysalueille. (TAA 572)

20. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 25 000 000 euroa korkean työttömyyden alueiden erityistukeen. (Vastalause 3, TAA 422)

21. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa starttirahaan. (Vastalause 3, TAA 719)

22. Tarja Tallqvist /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 25 000 000 euroa vaikeasti työllistettävien erityistoimiin. (Vastalause 3, TAA 891)

23. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 310 000 000 euroa yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palkkatukeen. (TAA 175)

24. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia. (TAA 174)

25. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa nuorten työllistämisen edistämiseen. (TAA 246)

26. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 200 000 euroa työttömien yhdistysten tukemiseen Päijät-Hämeessä. (TAA 297)

27. Esa Lahtela /sd Marjaana Koskisen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 1 681 800 euroa työttömien liikkumisen edistämiseen Valtionrautateillä. (TAA 523)

28. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 30 000 000 euroa alueellisen ja paikallisen työllisyyden parantamiseen sekä äkillisten rakennemuutosten aiheuttamien ongelmien vaikutusten lieventämiseen. (Vastalause 1)

30. Marko Asell /sd Saara Karhun /sd kannattamana: luvun 32.30 uudelle momentille 5 000 000 euroa Kuitu Finland Oy:ltä tehtäviä hankintoja varten. (TAA 51)

31. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: luvun 32.30 uudelle momentille 1 000 000 euroa kyläkauppojen ja kauppa-autojen toiminnan tukemiseen. (TAA 247)

32. Miapetra Kumpula-Natri /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 32.40.01 li- säyksenä 500 000 euroa Kuluttajaviraston toimintamenoihin. (TAA 360)

33. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.40.03 lisäyksenä 100 000 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden tarkastusten tehostamiseksi. (TAA 248)

34. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 32.40.03 lisäyksenä 500 000 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden rahankäytön valvontaan. (TAA 813)

35. Kari Rajamäki /sd Miapetra Kumpula-Natrin /sd kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa velkaneuvonnan järjestämiseen. (Vastalause 1)

36. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa velkaneuvonnan voimavarojen lisäämiseen. (Vastalause 2, TAA 915)

38. Kari Rajamäki /sd Miapetra Kumpula-Natrin /sd kannattamana: momentille 32.40.50 lisäyksenä 125 000 euroa valtionavustuksena kuluttajajärjestöille. (Vastalause 1)

40. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 2 000 000 euroa maakuntien kehittämisrahan sitomattomaan osuuteen. (TAA 249)

41. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 2 500 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen. (Vastalause 1)

42. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakuntien kehittämisrahojen sitomattomaan osuuteen. (Vastalause 2, TAA 916)

43. Tero Rönni /sd Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan ohjelmiin. (TAA 829)

44. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 500 000 euroa Päijät-Hämeen kehittämisrahan korottamiseen. (TAA 299)

45. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 3 000 000 euroa Lahden keskusta-alueen kehittämiseen. (TAA 168)

46. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 32.50.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa Kainuun kehittämisrahaan käytettäväksi tieverkoston kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 391)

47. Kari Rajamäki /sd Miapetra Kumpula-Natrin /sd kannattamana: momentille 32.60.20 lisäyksenä 500 000 euroa energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen sekä energiatiedotukseen. (Vastalause 1)

48. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 32.60.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa energianeuvontaverkoston rahoittamiseen. (Vastalause 3, TAA 424)

49. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa uusiutuvan energiateknologian edistämiseen. (TAA 250)

50. Miapetra Kumpula-Natri /sd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 200 000 euroa Pohjanmaan uuden energian tutkimus- ja kehittämisyksikön toiminnan aloittamiseen. (TAA 362)

51. Miapetra Kumpula-Natri /sd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 32.60.64 lisäyksenä 2 000 000 euroa Pietarsaaren työllisyysperusteisten investointien tukemiseen. (TAA 359)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 31; poissa 38.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 25; poissa 37.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 48; poissa 33.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 52; poissa 31.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 32; poissa 30.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 27; poissa 31.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 54; poissa 31.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 51; poissa 33.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 53; poissa 31.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 57; poissa 30.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 38; poissa 28.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 61; poissa 28.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 27; poissa 28.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 52; poissa 31.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 29; poissa 28.

( Ään. 155 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 55; poissa 28.

( Ään. 156 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 17 ja ed. Veijo Puhjon ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 18 ehdotusta 17 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 18 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 150, ei 20; poissa 29.

( Ään. 157 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 58; poissa 29.

( Ään. 158 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärven ehdotus 19 ja ed. Kari Kärkkäisen ehdotus 20 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 20 ehdotusta 19 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 20 ed. Markus Mustajärven ehdotusta 19 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 19 äänin

jaa 159, ei 12; poissa 28.

( Ään. 159 )

2) Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 19 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 41; poissa 28.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 38; poissa 30.

( Ään. 161 )

Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 56; poissa 29.

( Ään. 162 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 40; poissa 29.

( Ään. 163 )

[Edustajat Filatov, Heinäluoma, Rauhala, Saarinen, Tallqvist, Urpilainen ja Viitanen antoivat äänestysselityksen äänestyksen 164 jälkeen.]

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 32; poissa 32.

( Ään. 164 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotuksen 23 kohdalla tapahtui pilkkuvirhe. Tarkoitus oli äänestää sitä vastaan mietinnön puolesta.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Ilmoitan liittyväni ryhmäpuheenjohtaja Tarja Filatovin arvostettuun joukkoon.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Sama virhe.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Sama virhe.

Pia Viitanen /sd:

Arvoisa puhemies! Näin kävi minullekin.

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Ihan samaan jengiin menen, eli ehdotuksen 23 kohdalla piti äänestää mietinnön puolesta eikä vastaan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Sama pilkkuvirhe tuli siinä, että äänestin ehdotuksen puolesta. Olen siis mietinnön kannalla.

Toinen varapuhemies:

Merkitään nämä ehdotusta 23 koskeneet äänestysselitykset pöytäkirjaan. Näitä summiahan voi etukäteenkin tarkastella ja merkata sitten mieleen, mistä summista on kysymys.

__________

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 60; poissa 27.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 28; poissa 30.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 32; poissa 27.

( Ään. 167 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 59; poissa 27.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 31; poissa 29.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 36; poissa 30.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 32; poissa 27.

( Ään. 171 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 33 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 34 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 34 ehdotusta 33 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 34 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 33 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 33 äänin

jaa 146, ei 22, tyhjiä 4; poissa 27.

( Ään. 172 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 33 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 30; poissa 28.

( Ään. 173 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 35 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 36 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 35 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 60; poissa 27.

( Ään. 174 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 55; poissa 28.

( Ään. 175 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 40, ed. Kari Rajamäen ehdotus 41, ed. Matti Kauppilan ehdotus 42 ja ed. Tero Rönnin ehdotus 43 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 42 ja 43 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään niistä ehdotusta 41 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 40 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 42 ja ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 43 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 41 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 41 äänin

jaa 148, ei 24; poissa 27.

( Ään. 176 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 41 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 40 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 40 äänin

jaa 118, ei 54; poissa 27.

( Ään. 177 )

3) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 40 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 60; poissa 27.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 20; poissa 29.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 23; poissa 30.

( Ään. 180 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 25; poissa 32.

( Ään. 181 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 58; poissa 29.

( Ään. 182 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 28; poissa 29.

( Ään. 183 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 29; poissa 31.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28; poissa 28.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 21, tyhjiä 1; poissa 42.

( Ään. 186 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 32 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti kello 11:n jälkeen on ilmoitettu alkavaksi pääluokan 33 yleiskeskustelu ja sitä jatketaan kello 12 alkavaan taukoon saakka.

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalasta keskeytetään ja sitä jatketaan kello 17:n aikoihin suullisen kyselytunnin jälkeen. Täysistunnossa on tauko kello 12—16 kansliatoimikunnan ja eduskuntaryhmien kokousten vuoksi. Suullinen kyselytunti alkaa siis kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.03.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.00

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Tänään kello 12.03 keskeytyttyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä jatketaan. Pääluokan 33 yleiskeskustelu jatkuu ministeri Paula Risikon katsauksella.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta 33 keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin illalla.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/1/2009

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeva yleiskeskustelu keskeytettiin aiemmin, ja se jatkuu nyt edelleen nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/1/2009

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 18.12.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen