Täysistunnon pöytäkirja 129/2009 vp

PTK 129/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. PERJANTAINA 18. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—10.58 ja 13.02—15.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (10.58—13.02) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.00—17.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk (s)
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa:

 • Sirpa Paatero /sd (10.34)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (11.15)
 • Marjaana Koskinen /sd (11.17)
 • Sampsa Kataja /kok (12.56)
 • Päivi Lipponen /sd (12.57)
 • Pertti Salovaara /kesk (13.01)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (13.04)
 • Pekka Ravi /kok (13.10)
 • Marja Tiura /kok (16.23)
 • Anni Sinnemäki /vihr (16.39)

__________

Vuoden 2009 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2010 valtiopäiville

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2009 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2010 valtiopäiville tiistaina 2.2.2010 kello 12, jolloin vuoden 2009 valtiopäivät päättyvät.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 927, 931, 934, 938, 941—943, 945, 947, 948, 952, 954, 958—968, 970, 972, 984, 987/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston selontekojen käsittelyn jatkaminen

Puhemies:

Eduskunta on lähettänyt 27.5.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon: Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, 10.6.2009 ympäristövaliokuntaan valtioneuvoston selonteon Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta, 9.9.2009 ulkoasiainvaliokuntaan valtioneuvoston selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta, 21.10.2009 tulevaisuusvaliokuntaan valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta: Kohti vähäpäästöistä Suomea sekä 24.11.2009 hallintovaliokuntaan valtioneuvoston selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (VNS 5—9/2009 vp).

Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan perustuslain mukaan seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää. Eduskunnan työtilanteen vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittujen selontekojen käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt esitellään pääluokka 35.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Puhemies:

Voimme jatkaa tätä keskustelua tänään äänestysten jälkeen. Nyt kuitenkin pääluokan 35 yleiskeskustelu keskeytetään.

__________

Puhemies:

Pääluokkien 30 ja 33 yleiskeskustelu päättyi eilisessä täysistunnossa, ja nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. (TAA 236)

2. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.10.55 lisäyksenä 180 000 euroa 4H-toiminnan valtionapuun. (TAA 237)

3. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 30.10.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa maaseudun rakenteen kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 283)

4. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: luvun 30.10 uudelle momentille 5 000 000 euroa turkistarhoille riittävien valvonta- ja turvajärjestelmien rakentamiseen terrori-iskujen ehkäisemiseksi. (TAA 1050)

5. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.20.61 lisäyksenä 5 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (TAA 238)

6. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 30.20.61 lisäyksenä 120 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahaston myöntämiin investointiavustuksiin. (TAA 673)

7. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 100 000 euroa eläinkokeiden vaihtoehtojen tukemiseen. (Vastalause 1)

8. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 200 000 euroa Heinolan lintutarhalle lintujen hoitoon. (TAA 284)

9. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 30.40.41 lisäyksenä 1 500 000 euroa hirvivahinkojen korvaamiseen. (TAA 674)

10. Markus Mustajärvi /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 568)

11. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 1052)

12. Lauri Kähkönen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 600 000 euroa petoyhdyshenkilöiden polttoainekorvauksiin. (TAA 395)

13. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 30.40.51 lisäyksenä 30 000 euroa vapaa-ajan kalatalouden lupamaksukäytännön yksinkertaistamisen valmisteluun. (TAA 213)

14. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.40.51 lisäyksenä 1 200 000 euroa kalatalouden edistämiseen. (TAA 1053)

15. Merja Kyllönen /vas Jyrki Yrttiahon /vas kannattamana: momentille 30.40.77 lisäyksenä 1 300 000 euroa Kymijoen Korkeakosken kalatien rakentamiseen. (TAA 923)

16. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin. (Vastalause 1)

17. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin. (Vastalause 3, TAA 239)

18. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 500 000 euroa Uudenmaan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmien toteuttamiseen. (TAA 833)

19. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun vesihuollon ja tulvansuojelun tukemiseen. (Vastalause 1)

20. Leena Rauhala /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuoltoon. (TAA 788)

21. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa maaseudun vesihuoltotoimenpiteisiin. (TAA 285)

23. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 400 000 euroa Pien-Saimaan vesistöalueen kunnostamisen käynnistämiseen. (TAA 309)

25. Marko Asell /sd Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 800 000 euroa Aitoo—Pälkäne-yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 42)

26. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 8 800 000 euroa yhdyskuntien vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella. (TAA 808)

27. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa jätevesijärjestelmän rakentamisen tukemiseen Lapin maaseudulla. (TAA 894)

28. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.60.43 lisäyksenä 15 000 000 euroa runkomäntypistiäisen aiheuttamien metsätuhojen torjuntaan. (TAA 1054)

29. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 27 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 287)

30. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 8 000 000 euroa metsän uudistamiseen, nuoren metsän hoitoon ja energiapuun keräämiseen. (TAA 1055)

31. Markus Mustajärvi /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 30.60.01 lisäyksenä 400 000 euroa Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin ja Sallan yksiköiden kehittämiseksi. (TAA 569)

32. Kari Uotila /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 30.63.50 lisäyksenä 200 000 euroa Repoveden kansallispuiston luontokeskuksen suunnitteluun sekä toiminnan kehittämiseen. (TAA 924)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 30; poissa 45.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 31; poissa 34.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 29; poissa 34.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 14; poissa 36.

( Ään. 4 )

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 5 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 6 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 6 ehdotusta 5 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 6 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 5 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

jaa 154, ei 13, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 5 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 28; poissa 36.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 56; poissa 31.

( Ään. 7 )

[Ed. Kumpula-Natri antoi äänestystä 7 koskevan äänestysselityksen pääluokan käsittelyn päätyttyä.]

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 27; poissa 32.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 9 )

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärven ehdotus 10 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 11 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 10 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 61; poissa 30.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 30; poissa 29.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 60; poissa 29.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 27; poissa 32.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 29; poissa 29.

( Ään. 14 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 16 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 17 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28; poissa 28.

( Ään. 16 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 19, ed. Leena Rauhalan ehdotus 20 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 21 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 19 ja 20 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ehdotuksesta 21 niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 21 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 19 ja ed. Leena Rauhalan ehdotusta 20 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 19 ja 20 äänin

jaa 149, ei 21; poissa 29.

( Ään. 17 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 ja ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 20 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 31; poissa 30.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 31; poissa 28.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 24; poissa 30.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 23; poissa 32.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 24; poissa 28.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 28; poissa 26.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 25; poissa 25.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Kari Uotilan ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 32; poissa 26.

( Ään. 27 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 30 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 30.40.51 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 106/2009 vp pohjalta.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Pyydän merkitsemään pöytäkirjaan virheellisen äänestykseni ehdotuksen 7 kohdalla. Koen tärkeäksi korjata, että olin kannattamassa vastalausettamme eläinkokeille vaihtoehtoisiin menetelmiin. Äänestin siis väärin.

Puhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 55 000 euroa Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten verokohtelun korjaamiseksi. (TAA 224)

2. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 55 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 223)

3. Marjaana Koskinen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa koordinoivan resurssiyksikön perustamiseen sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. (TAA 352)

5. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 810 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin. (Vastalause 1)

6. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 3 600 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin. (TAA 176)

7. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 4 000 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin ruuhkien purkamiseksi ja ihmisten perusturvan ajallaan saamisen turvaamiseksi. (Vastalause 2, TAA 867, 1027)

8. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.01.04 lisäyksenä 50 000 euroa valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin. (TAA 177)

9. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.01.04 lisäyksenä 5 000 000 euroa psykiatristen hoitopaikkojen lisäämiseen. (TAA 300)

10. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.01.05 lisäyksenä 50 000 euroa valtion koulukotien toimintamenoihin. (TAA 178)

11. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 7 000 000 euroa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin estämään suunnitellut irtisanomiset ja että määrärahasta osoitetaan 1 500 000 euroa lähisuhdeväkivaltayksikön perustamiseen laitoksen yhteyteen. (Vastalause 2, TAA 950)

12. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.03.04 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen edellytykset toimia hiv-epidemian ehkäisemiseksi sekä tartunnan saaneiden hyvinvoinnin edistämiseksi varmistetaan." (Vastalause 2)

13. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.03.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa Työterveyslaitoksen toimintaan. (TAA 823)

14. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.03.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa Työterveyslaitoksen menoihin. (Vastalause 2)

15. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.03.50 lisäyksenä 500 000 euroa Työterveyslaitokselle työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseen. (TAA 1081)

16. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 33.03.63 lisäyksenä 500 000 euroa sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton varmistamiseen. (TAA 735)

17. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 18 588 000 euroa yksinhuoltajien lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 179)

18. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 37 000 000 euroa lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottamiseen budjettiperusteisesti 20 eurolla kuukaudessa. (Vastalause 1)

20. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 195 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korotukseen 15 eurolla kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta lähtien. (Vastalause 2, TAA 372 )

21. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 140 736 000 euroa perheen 1. ja 2. lapsen lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 180)

22. Anneli Kiljunen /sd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 89 000 000 euroa lapsilisän maksamiseen 17-vuotiaille. (TAA 314)

23. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa perhehoitajien etuuksien parantamiseen. (TAA 824)

24. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 20 000 000 euroa asumistuen parantamiseen. (TAA 301)

26. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 60 000 000 euroa yleisen asumistuen parantamiseen. (Vastalause 1)

27. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 60 000 000 euroa yleisen asumistuen korotukseen. (Vastalause 2, TAA 301)

28. Satu Taiveaho /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 33.10.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa elatustuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 886)

29. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.20.31 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtion korvaukseksi kunnille kuntouttavan työtoiminnan laajentamiseen. (Vastalause 1)

30. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.20.31 lisäyksenä 30 000 000 euroa kunnille maksettavaan korvaukseen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. (Vastalause 2)

31. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.20.31 lisäyksenä 3 000 000 euroa aktiivisiin työllistämistoimiin ja nuorisotyöttömyyden hoitoon. (TAA 1006)

32. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.20.31 kohdalla: " Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla kehitysvammaiselle, mielenterveyskuntoutujalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaalle maksettua toiminta-avustusta, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai yhteiskuntaan sopeutumista, korotetaan vastaamaan yleisiä elinkustannuksia. Samalla eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla verovapaasti saatavan korvauksen kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta rajaa nostetaan." (Vastalause 2)

33. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 7 600 000 euroa peruspäivärahan nostamiseen budjettiperusteisesti 29,20 euroon päivältä. (TAA 181)

34. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 22 914 000 euroa työttömyysturvan peruspäivärahan korottamiseksi budjettiperusteisesti niin, että 1.7.2010 peruspäiväraha nousee 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 2, TAA 576)

35. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 60 000 000 euroa työttömyyspäivärahojen korottamiseen budjettiperusteisesti 2 eurolla päivässä sekä työttömyysturvan lapsikorotusten korottamiseen 20 prosentilla. (Vastalause 1)

36. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömän sovitellun päivärahan suojaosuuteen. (Vastalause 3, TAA 825)

37. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 45 000 000 euroa työmarkkinatuen nostamiseen budjettiperusteisesti 29,20 euroon päivältä. (TAA 182)

38. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 110 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen budjettiperusteisesti 2 eurolla päivässä sekä työttömyysturvan lapsikorotusten korottamiseen 20 prosentilla sekä tarveharkinnan poistamiseen työmarkkinatuesta puolison ja lasten osalta. (Vastalause 1)

39. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 127 408 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseksi budjettiperusteisesti siten, että 1.7.2010 lukien työmarkkinatuki nousee 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 2, TAA 577)

40. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 5 000 000 euroa vammaisten ja vajaakuntoisten työhön sijoittamisen tukemiseen. (TAA 1007)

41. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa monikkoperheiden isyyslomien budjettiperusteiseen pidentämiseen ja yksinhuoltajaperheiden ja etävanhempien saattamiseksi isyyslomien pitämisen suhteen tasa-arvoiseen asemaan muiden perheiden kanssa. (Vastalause 1)

42. Veijo Puhjo /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 92 000 000 euroa, josta budjettiperusteisesti 30 000 000 euroa valtionosuuteen sairausva-kuutuslain vähimmäispäivärahojen nostamiseen 700 euroon kuukaudessa 1.7.2010 alkaen, 55 000 000 euroa perhevapaiden ns. 6+6+6-mallin käynnistämiseen 1.7.2010 alkaen, 2 000 000 euroa aikuisten mielenterveyskuntoutukseen ja 5 000 000 euroa yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten ja monisairaiden kuntoutukseen. (Vastalause 2, TAA 392, 746, LA 110, 111)

43. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa aivoinfarktin sairastaneiden kansalaisten lääkkeiden erityiskorvattavuuteen. (TAA 225)

44. Valto Koski /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 55 000 000 euroa vähimmäissairauspäivärahojen korottamiseen. (TAA 347)

45. Unto Valpas /vas Annika Lapintien /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 3 400 000 euroa keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen budjettiperusteiseen korotukseen. (TAA 991)

48. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 5 000 000 euroa kuulokojeiden paristojen korvaamiseen sairausvakuutuskorvauksena sairaanhoitovakuutuksesta. (TAA 1011)

49. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen järjestämiseksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. (TAA 1012)

50. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisiin kuntoutusmäärärahoihin. (TAA 1013)

52. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 60 000 000 euroa eläkkeensaajien asumistuen parantamiseen. (Vastalause 1)

53. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 521 000 000 euroa, josta 461 000 000 euroa kansaneläkkeen korottamiseksi budjettiperusteisesti siten, että 1.7.2010 lukien kansaneläke nousee 700 euroon kuukaudessa, sekä 60 000 000 euroa eläkkeen saajien asumistuen korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 869)

54. Veijo Puhjo /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan palauttamisen vaatimaan selvitys- ja lisätyöhön. (TAA 929)

55. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 8 100 000 euroa pelkkää kansaneläkettä saaville 1.1.2010 alkaen maksettavan 100 euron perustoimeentulolisän budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 1084)

56. Valto Koski /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: luvun 33.40. uudelle momentille 5 500 000 euroa pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketukeen. (TAA 348)

57. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 800 000 euroa vuonna 1926 syntyneiden veteraanien rintamasotilastunnuksen myöntämiseen. (TAA 992)

58. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa vuonna 1926 syntyneiden ja vuonna 1944 nostomiehinä palvelukseen astuneiden oikeuttamiseen rintamasotilastunnukseen ja rintamalisän maksamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 1085)

59. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille. (TAA 197)

60. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 16 000 000 euroa, josta 15 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalveluiden järjestämiseen budjettiperusteisesti kaikille sotainvalideille ja 1 000 000 euroa käytettäväksi kaikkien sotainvalidien jälkeen maksettavaan hautausapuun. (Vastalause 2, TAA 393, 930, 931 ja 993)

63. Unto Valpas /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa lievemmin vammautuneiden sotainvalidien haitta-asterajojen poistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. (TAA 993)

64. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.50.53 lisäyksenä 500 000 euroa sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien ja sotaleskien kuntoutukseen. (TAA 1015)

65. Bjarne Kallis /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 4 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. (Vastalause 3, TAA 427)

67. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 5 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. (TAA 694)

68. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 5 000 000 euroa sotaveteraanien kuntoutukseen. (TAA 841)

69. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 500 000 euroa Ruotsissa asuvien sotaveteraanien kuntoutustoimintaan. (TAA 691)

70. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 700 000 euroa rintamaveteraanien avustajatoimintaan. (TAA 692)

71. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: luvun 33.50 uudelle momentille 400 000 euroa sotaorpojen kuntoutustoiminnan aloittamiseen. (TAA 1016)

72. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: luvun 33.50. uudelle momentille 3 000 000 euroa sotaorpojen laitos- ja avokuntoutustoiminnan aloittamiseen. (TAA 1088)

73. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa lapsiperheiden kotipalvelun tehostamiseen. (Vastalause 1)

74. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa uusien kouluterveydenhoitajien palkkaamiseen. (TAA 227)

75. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 7 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 228)

76. Tero Rönni /sd Marko Asellin /sd kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 270 000 euroa Killinkosken päiväkodin siirtämiseen. (TAA 22)

77. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon maksujärjestelmän uusimiseen. (TAA 1008)

78. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.32 lisäyksenä 5 000 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 1)

79. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.32 lisäyksenä 5 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2, TAA 1028)

80. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.33 lisäyksenä 15 000 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaisen perus- ja erikoistumiskoulutuksen korvausten maksamiseen yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille. (Vastalause 2, TAA 1029)

81. Jukka Gustafsson /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.60.33 lisäyksenä 4 000 000 euroa erityisvaltionosuusrahoituksen (EVO) jälkeenjääneisyyden korjaamiseen. (TAA 116)

82. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 16 000 000 euroa toimeentulotuen lapsikorotuksen korottamiseen budjettiperusteisesti 30 eurolla kuussa. (Vastalause 1)

83. Marjaana Koskinen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 80 000 000 euroa toimeentulotuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 353)

84. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 140 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 500 euroon. (TAA 183)

85. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 85 000 000 euroa, josta 50 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 517,45 euroon kuukaudessa ja 35 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden budjettiperusteiseen muuttamiseen siten, että lapsilisästä tehdään etuoikeutettua tuloa, jota ei leikata toimeentulotuesta. (Vastalause 2, TAA 374, 556)

86. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 40 000 000 euroa toimeentulotuen laskentaperusteiden muuttamiseen. (TAA 790)

87. Minna Sirnö /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 33.60.36 lisäyksenä 600 000 euroa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi. (Vastalause 2, TAA 578, 917)

88. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin. (Vastalause 1)

89. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtionapuna kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin. (Vastalause 2)

90. Marko Asell /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 300 000 euroa Nokian keskustan päiväkodin pihan kunnostamista varten. (TAA 53)

91. Marko Asell /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 1 500 000 euroa Nokian vanhainkodin korjaushankkeeseen. (TAA 52)

92. Esko-Juhani Tennilä /vas Markus Mustajärven /vas kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 500 000 euroa Savukosken ja Pelkosenniemen terveyskeskuksen peruskorjaukseen. (TAA 918)

93. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 400 000 euroa Nilsiän terveyskeskuksen peruskorjaukseen. (TAA 1100)

94. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille 4 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon. (TAA 714)

95. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 5 200 000 euroa työsuojelupiirien toimintamenoihin. (TAA 229)

96. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 7 000 000 euroa työsuojelupiirien toiminnan turvaamiseksi ja harmaan talouden torjuntatyöhön. (Vastalause 2, TAA 229)

97. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 3 200 000 euroa terveyden edistämisen määrärahoihin ja vastaavasti momentilta 33.90.50 vapautetaan vastaava summa käytettäväksi järjestötyön avustamiseen. (Vastalause 2)

98. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 3 200 000 euroa terveyden edistämiseen tupakka- ja alkoholiveron tuotosta. (TAA 1017)

99. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 300 000 euroa asbestille altistuneiden terveysneuvontaan ja kuntoutukseen. (TAA 1108)

100. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 3 200 000 euroa järjestöjen toiminnan tukemiseen. (Vastalause 1)

102. Päivi Räsänen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 140 000 euroa Imetyksen tuki ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 826)

104. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 800 000 euroa kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen. (TAA 792)

105. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Maahanmuuttajavammaisten tuki ry:n toimintaan. (TAA 791)

106. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 816)

107. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentin 33.90.50 perusteluihin lisättäväksi: "Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisraha 3 200 000 euroa maksetaan momentilta 33.70.50 ja vastaava summa momentilla 33.90.50 käytetään järjestötyön avustamiseen." (Vastalause 2)

108. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.90.50 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että nyt RAY:n epävarman ja projektiluonteisen rahoituksen varassa olevan, erittäin tärkeää syrjäytymisen ennaltaehkäisy- ja hoitotyötä tekevän kansalaisjärjestökentän rahoitus ratkaistaan pysyvällä ja kestävällä tavalla pikaisesti." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 33; poissa 32.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 35; poissa 28.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 63; poissa 27.

( Ään. 30 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 5, ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 6 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 7 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 7 ehdotusta 6 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 5 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 7 ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 6 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6 äänin

jaa 145, ei 26, tyhjiä 2; poissa 26.

( Ään. 31 )

2) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 6 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 5 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

jaa 152, ei 23; poissa 24.

( Ään. 32 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 21; poissa 24.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 33; poissa 24.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 25; poissa 24.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 23; poissa 24.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 62; poissa 25.

( Ään. 38 )

Puhemies:

Ed. Päivi Räsäsen ehdotus 13 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 14 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 14 ehdotusta 13 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 14 ed. Päivi Räsäsen ehdotusta 13 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 13 äänin

jaa 140, ei 32, tyhjiä 3; poissa 24.

( Ään. 39 )

2) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 13 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 31; poissa 24.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 22; poissa 24.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 33; poissa 26.

( Ään. 42 )

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 17 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 18 ehdotusta 17 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 18 ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 117, ei 57; poissa 25.

( Ään. 43 )

2) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 67; poissa 25.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 30; poissa 25.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 27; poissa 26.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 64; poissa 27.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 27; poissa 26.

( Ään. 48 )

Puhemies:

Ed. Matti Kauppilan ehdotus 24, ed. Kari Rajamäen ehdotus 26 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 27 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 26 ja 27 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään niistä ehdotusta 24 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 26 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 27 ed. Matti Kauppilan ehdotusta 24 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 24 äänin

jaa 118, ei 56; poissa 25.

( Ään. 49 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 24 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 35; poissa 29.

( Ään. 51 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 29 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 30 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 29 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 65; poissa 26.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 62; poissa 32.

( Ään. 54 )

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 33, ed. Minna Sirnön ehdotus 34 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 35 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 35 ehdotusta 34 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 33 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 35 ed. Minna Sirnön ehdotusta 34 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 34 äänin

jaa 123, ei 51; poissa 25.

( Ään. 55 )

2) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 34 ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 33 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 33 äänin

jaa 113, ei 58, tyhjiä 2; poissa 26.

( Ään. 56 )

3) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 33 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 61; poissa 32.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 42, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 58 )

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 37, ed. Kari Rajamäen ehdotus 38 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 39 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 39 ehdotusta 38 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 37 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 39 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 38 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 38 äänin

jaa 153, ei 19, tyhjiä 2; poissa 25.

( Ään. 59 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 38 ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 37 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 37 äänin

jaa 110, ei 64; poissa 25.

( Ään. 60 )

3) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 37 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 67; poissa 25.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 67; poissa 26.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 27; poissa 26.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 31; poissa 25.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 42; poissa 26.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 37; poissa 25.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 31; poissa 25.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 39; poissa 25.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 31; poissa 25.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 33; poissa 27.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 34, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 31; poissa 27.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 75 )

Puhemies:

Ed. Unto Valppaan ehdotus 57, ed. Raimo Vistbackan ehdotus 58 ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 59 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 59 ehdotusta 58 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 57 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 59 ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 58 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 58 äänin

jaa 144, ei 23, tyhjiä 5; poissa 27.

( Ään. 76 )

2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 58 ed. Unto Valppaan ehdotusta 57 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 57 äänin

jaa 150, ei 17, tyhjiä 2; poissa 30.

( Ään. 77 )

3) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 57 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 34; poissa 26.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 35; poissa 27.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 66; poissa 27.

( Ään. 81 )

Puhemies:

Ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 65, ed. Pentti Oinosen ehdotus 67 ja ed. Matti Saarisen ehdotus 68 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 67 ja 68 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään niistä ehdotusta 65 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 67 ja ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 68 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 65 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 65 äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 82 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 65 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 66; poissa 26.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 29, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 30; poissa 25.

( Ään. 85 )

Puhemies:

Ed. Pauliina Viitamiehen ehdotus 71 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 72 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 72 ehdotusta 71 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 72 ed. Pauliina Viitamiehen ehdotusta 71 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 71 äänin

jaa 148, ei 24; poissa 27.

( Ään. 86 )

2) Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 71 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 45; poissa 26.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 67; poissa 29.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 35; poissa 25.

( Ään. 89 )

Puhemies:

Ed. Matti Kankaan ehdotus 75 ja ed. Sari Palmin ehdotus 94 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 75 ehdotusta 94 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 75 ed. Sari Palmin ehdotusta 94 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 94 äänin

jaa 140, ei 34; poissa 25.

( Ään. 90 )

2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 94 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 36; poissa 25.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 31; poissa 26.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 25; poissa 26.

( Ään. 93 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 78 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 79 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 78 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 25; poissa 26.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 34; poissa 28.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 67; poissa 25.

( Ään. 97 )

Puhemies:

Ed. Marjaana Koskisen ehdotus 83 ja ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 84 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 84 ehdotusta 83 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 84 ed. Marjaana Koskisen ehdotusta 83 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 83 äänin

jaa 155, ei 19; poissa 25.

( Ään. 98 )

2) Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 83 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 41; poissa 26.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 31; poissa 26.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 32; poissa 26.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 102 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 88 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 89 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 88 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 29, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 29, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 21; poissa 26.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 21, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 107 )

Puhemies:

Ed. Matti Kankaan ehdotus 95 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 96 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 96 ehdotusta 95 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 96 ed. Matti Kankaan ehdotusta 95 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 95 äänin

jaa 140, ei 31, tyhjiä 3; poissa 25.

( Ään. 108 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 95 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 67; poissa 25.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 32; poissa 27.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 33; poissa 29.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 38; poissa 28.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 100 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 65; poissa 28.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 29; poissa 27.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 105 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 24; poissa 34.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 30; poissa 31.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 107 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 64; poissa 29.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 65; poissa 30.

( Ään. 119 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 33 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 33.03.63 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 720/2009 vp pohjalta.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Puhemies:

Jatkamme hetki sitten keskeytettyä yleiskeskustelua pääluokasta 35. Siinähän taidettiin jäädä debattivaiheeseen, joka nyttemmin näyttää loppuun käsitellyltä. Menemme siis puhujalistaan.

Keskustelu jatkui

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa ministeriön tutkimuksen, kehityksen ja suunnittelun määrärahoihin. (Vastalause 1)

2. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa ympäristöministeriön toimintamenoihin, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. (Vastalause 2)

3. Minna Sirnö /vas Annika Lapintien /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa ilmastolain toteuttamiseen vuonna 2010. (TAA 934)

4. Pentti Oinonen /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 500 000 euroa Itämeren nimen muuttamista valmistelevan työryhmän työhön. (TAA 1037)

5. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.01.04 lisäyksenä 1 000 000 euroa Suomen Ympäristökeskukselle. (Vastalause 2)

6. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 150 000 euroa ympäristöjärjestöjen tukemiseen. (Vastalause 2, TAA 936, 937)

8. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa öljyntorjuntakaluston hankintaan ja kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 938)

9. Merja Kyllönen /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.21 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien suojeluun. (TAA 939)

10. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 3 000 000 euroa kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 940)

11. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 200 000 euroa Helvetinjärven opastuskeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Ruovedellä. (TAA 375)

12. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 7 000 000 euroa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueilla. (Vastalause 2, TAA 394)

13. Reijo Laitinen /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Petäjäveden jätevedenpuhdistamon uudistamiseen. (TAA 155)

14. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 200 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun. (TAA 817)

15. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 150 000 euroa Hormajärven hoitoon ja kunnostamiseen. (TAA 842)

16. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 2 000 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämiin talousjätevesiavustuksiin. (TAA 1089)

17. Merja Kuusisto /sd Päivi Lipposen /sd kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 3 500 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin. (TAA 887)

18. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 20 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin. (Vastalause 2, TAA 35)

19. Jacob Söderman /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen. (TAA 881)

20. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa ympäristötöiden määrärahojen turvaamiseksi. (Vastalause 1)

21. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa siirtoviemäreiden rakentamiseen, saastuneiden maa-alueiden kunnostamiseen ja muihin ympäristötöihin. (Vastalause 2, TAA 941)

22. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hyrylän itäisen siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 380)

23. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa pilaantuneiden maiden kunnostamiseen Uudellamaalla. (TAA 381)

24. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kellokosken ruukin pilaantuneiden maiden puhdistamiseen. (TAA 382)

26. Markus Mustajärvi /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Pöyliöjärven kunnostamiseksi. (TAA 574)

27. Markus Mustajärvi /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Luirojoen kunnostamiseksi. (TAA 575)

28. Tuula Peltonen /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 530 000 euroa Hankasalmen jätevesihankkeeseen. (TAA 736)

29. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itä-Uudellamaalla sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. (TAA 818)

30. Tero Rönni /sd Saara Karhun /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Juupajoki—Hirsilä—Orivesi-siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 830)

31. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Sammatin, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan vesihuoltohankkeeseen. (TAA 843)

32. Päivi Räsänen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 500 000 euroa Vanaja—Kantola-alueella toteutettavaan kaupunkirakenteen tiivistämiseen pilaantuneille maa-alueille. (TAA 888)

33. Pertti Virtanen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 250 000 euroa Kihniöllä sijaitsevien Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamiseen. (TAA 1039)

34. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Alajärven kunnostustöiden aloittamiseen. (TAA 1093)

35. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn. (TAA 1094)

36. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 650 000 euroa Vimpelinjoen tulvasuojeluun ja kunnostukseen. (TAA 1096)

37. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.20.01 lisäyksenä 600 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittä-miskeskuksen toiminnan käynnistämistyöhön. (TAA 305)

38. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa avustuksiin käytettäväksi peruskorjauksiin, hissien rakentamiseen ja pientalojen energian säästöinvestointeihin. (Vastalause 2, TAA 942, 951)

39. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 60 000 000 euroa asuntojen korjausavustuksiin. (TAA 230)

40. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 40 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan lähiöiden peruskorjaamiseen. (TAA 184)

41. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 3 000 000 euroa rakennusten terveellisyyteen liittyvän koulutuksen kehittämiseen. (TAA 306)

42. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa aravavuokratalojen peruskorjauksiin. (TAA 307)

43. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.60 lisäyksenä 5 000 000 euroa ja momentin perusteluihin lisättäväksi: "Vuonna 2010 valtion asuntorahaston varoista saa myöntää avustuksia puurakentamiseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan enintään 5 000 000 euroa." (Vastalause 2)

44. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluihin lisättäväksi: "Vuonna 2010 tulee vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) sekä sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (666/2001) perusteella lainansaajan maksettavaksi jäävän perusomavastuun korkotukilainan korosta säädetty prosenttimäärä puolittaa valmistuvien uusien asuntojen asumiskustannusten pitämiseksi kohtuullisena." 2) "Vuonna 2010 ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan uustuotannon lainaehtoja vastaavalla tavalla ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

45. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.64 lisäyksenä 1 650 000 euroa rakennusperinnön hoitoon. (Vastalause 2, TAA 36, 943)

46. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: lausumaehdotus luvun 35.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen, jolla parannetaan kuntien rakennusinvestointimahdollisuuksia ottamalla käyttöön määräaikainen kunnille suunnattu investointituki. Avustuksen tulisi olla 10 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista, jolloin vuoden 2010 rahoitustarve olisi noin 30 000 000 euroa." (Vastalause 1)

47. Pia Viitanen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 35 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että tulevissa hallintouudistuksissa Suomessa säilytetään itsenäinen ympäristöministeriö."

Päätökset

Toinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 1 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 2 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 52; poissa 41.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 21, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 7; poissa 30.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 19; poissa 36.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 18; poissa 30.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 20, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 21; poissa 29.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 23, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 24; poissa 29.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 24, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 21; poissa 30.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 20; poissa 30.

( Ään. 133 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Merja Kuusiston ehdotus 17 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 18 ehdotusta 17 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 18 ed. Merja Kuusiston ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 148, ei 20, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 134 )

2) Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 30; poissa 30.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Jacob Södermanin ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 58; poissa 31.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 57; poissa 32.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24, tyhjiä 2; poissa 30.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 29; poissa 29.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 18; poissa 31.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 20; poissa 30.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 26; poissa 31.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 31; poissa 29.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 29; poissa 32.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 25, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 29; poissa 31.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24; poissa 32.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 24; poissa 33.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24; poissa 32.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 21; poissa 29.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 21; poissa 31.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 21; poissa 32.

( Ään. 155 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 156 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 157 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 23; poissa 30.

( Ään. 158 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 28; poissa 32.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 161 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 63; poissa 30.

( Ään. 162 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 64, tyhjiä 2; poissa 37.

( Ään. 163 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 35 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentille 11.01.01 lisäyksenä 250 000 000 euroa ansio- ja pääomatulon perusteella kannettaviin veroihin. (Vastalause 1)

2. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen pääomatuloveroprosentin nostamisesta 30 prosenttiin, mikä lisää verotulokertymää 100 000 000 eurolla." (Vastalause 1)

3. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen lapsen huoltajan ansiotuloverovähennyksestä, jolla tuetaan etenkin pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa." (Vastalause 3)

4. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen tulonhankkimisvähennyksestä niin, että omaishoitajien saama vähennys on samansuuruinen kuin muidenkin tulonsaajien." (Vastalause 3)

5. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen lainmuutoksesta niin, että asunto-osakkaan suoritukset asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen samoin edellytyksin kuin ne oikeuttavat vähennykseen omakotitalon omistajalle." (Vastalause 3)

6. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.04.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta, jolloin verotulokertymä kasvaa 130 000 000 euroa." (Vastalause 1)

7. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen Windfall-verosta, jolloin verotulokertymä kasvaa 375 000 000 euroa." (Vastalause 1)

8. Esa Lahtela /sd Marjaana Koskisen /sd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen varallisuusveron palauttamisesta, jolloin verotulokertymä kasvaa 80 000 000 euroa." (TAA 447)

9. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.08 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin savukkeiden verotuksen korottamiseksi niin, että vero tulisi olemaan 20 euroa 1 000:ta kappaletta kohti." (Vastalause 3)

10. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.08 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ottaakseen käyttöön tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden valmisteveron." (Vastalause 3)

11. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.08 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin teollisuuden sähköveron poistamiseksi." (Vastalause 3)

12. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.08 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen pakkausveron ottamisesta käyttöön." (Vastalause 3)

13. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.10.05 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen varainsiirtoverosta ja verotusmenettelystä, jolloin verotulokertymä kasvaa 300 000 000 euroa." (Vastalause 1)

14. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.10.08 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen jäteveron laajentamisesta, jolloin verotulokertymä kasvaa 135 000 000 euroa." (Vastalause 1)

15. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen carry back -menetelmän käyttöönotosta." (Vastalause 3)

16. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen pakkausverosta, jolloin verotulokertymä kasvaa 135 000 000 euroa" (Vastalause 1)

17. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää toukokuuhun 2010 mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 58; poissa 32.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 59; poissa 32.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 30; poissa 29.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 167 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 63; poissa 33.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 50, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 59; poissa 30.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 39, tyhjiä 4; poissa 31.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 27; poissa 31.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 20; poissa 33.

( Ään. 173 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 49; poissa 31.

( Ään. 174 )

Toinen varapuhemies:

Ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 12 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 16 koskevat samaa veroa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 16 ehdotusta 12 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 12 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 12 äänin

jaa 113, ei 56; poissa 30.

( Ään. 175 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 12 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 65; poissa 30.

( Ään. 176 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 66; poissa 32.

( Ään. 177 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 59; poissa 30.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 12, tyhjiä 40; poissa 30.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 180 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 11 mietinnön mukaisena.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 12.29.88 lisäyksenä 80 000 000 euroa käytettäväksi edunsaajille ja erityisesti kuntien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotilojen kunnostukseen. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 58; poissa 30.

( Ään. 181 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 12 mietinnön mukaisena.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä kaikessa kiireessä äänestin kahteen kertaan, vierustoverini puolesta. Minä pyydän anteeksi, ja ed. Sanna Lauslahti ei ole paikalla, niin että hän ei ole äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Merkitään, että ed. Lauslahti ei äänestänyt.

[Ed. Ukkolan ilmoitus koski äänestystä 181]

__________

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 13 mietinnön mukaisena.

Osasto 15
Lainat

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina.

Esiteltiin yleisperustelut.

Yleisperustelut

Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että omaishoitajien tukijärjestelmää uusitaan siten, että omaishoidon tuesta tehdään verotonta, etuoikeutettua tuloa, omaishoidontuen tasoa korotetaan, sen saantiperusteita yhtenäistetään, omaishoitajat saatetaan työterveydenhuollon piiriin ja vastataan omaishoitajien omaan kuntoutuksen tarpeeseen." (Vastalause 2)

2. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että nykyinen pääomatulon verotus on epäoikeudenmukainen suosiessaan suuria pääomatuloja saavia, ja edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen progressiivisesta pääomaverosta, joka on pienistä pääomatuloista matala nousten suuremmista pääomatuloista 32 prosenttiin." (Vastalause 2)

3. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen suurten varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 2)

4. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen pörssin kaupankäynnin verottamisesta." (Vastalause 2)

5. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Kela-maksua ryhdytään perimään uudelleen työnantajilta." (Vastalause 2)

6. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vastaa polttoaine-, ruoka- ja talouskriisien sekä ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin korottamalla kehitysyhteistyömäärärahoja, jotta kehittyvien maiden asukkailla on mahdollisuus selvitä arjestaan." (Vastalause 2)

7. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Asumiskustannukset ovat kohonneet voimakkaasti. Erityisesti on kasvukeskuksissa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista huutava pula. Kovan rahan vuokra-asuntotuotanto on romahtanut, mikä on osaltaan johtanut vuokrien voimakkaaseen nousuun. Siksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ja korkotukiehtojen muuttamiseksi niin, että asumiskustannukset vuokralaisille eivät nouse kohtuuttomiksi." (Vastalause 2)

8. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireesti yleisen asumistuen, eläkeläisten asumistuen ja opiskelijoiden asumislisän ehtojen parantamiseksi, jotta nämä ryhmät eivät kärsisi korkeista asumiskustannuksista." (Vastalause 2)

9. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Hallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat riittämättömät. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa tavoitteekseen kansainvälistä yhteisöä oikeudellisesti sitovan sopimuksen syntymisen, missä sovitaan kehittyneiden maiden 30—40 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteista vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä." (Vastalause 2)

10. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että 181 kuntaa on joutunut nostamaan veroprosenttia ensi vuodeksi ja vieläkin useammassa kunnassa joudutaan tinkimään peruspalveluista ja investoinneista. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan pikaisesti esityksen kuntien valtionosuuksien lisäämiseksi niin, että investoinnit voidaan toteuttaa eivätkä kunnat joudu pakkolomauttamaan henkilöstöään." (Vastalause 2)

11. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että lapsiköyhyys on lisääntynyt ja erot lasten välillä terveyden, koulutuksen, harrastamismahdollisuuksien ja toimeentulon suhteen ovat kärjistymässä. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta kaikille lapsille luodaan mahdollisuudet kehittää itseään ja harrastaa. Toimeentulon osalta on tarpeen sitoa lapsilisät indeksiin ja lisäksi huolehtia siitä, että lapsilisän korotus ei leikkaa toimeentulotukea." (Vastalause 2)

12. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Pitkäaikaistyöttömyys on suurin yksittäinen syy pitkäaikaisköyhyyteen. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen työmarkkinatuen tarvehankinnasta luopumiseksi." (Vastalause 2)

13. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Sadattuhannet eläkeläiset ovat edelleen EU:n köyhyysrajan alapuolella. Eduskunta edellyttää kansaneläkkeisiin tasokorotusta, joka nostaa eläkkeet köyhyysrajan yläpuolelle, ja sitä, että indeksitarkistukseksi otetaan käyttöön taitetun työeläkeindeksin sijaan puoliväli-indeksi (palkat 50 %, hinnat 50 %)." (Vastalau-se 2)

14. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Sotiemme veteraanien joukko on ikääntynyt ja harvenemassa. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti lain, jolla taataan vuosittainen kuntoutus kaikille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen riippumatta sotainvaliditeetista ilman erillistä hakemista." (Vastalause 2)

15. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Elvytykseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Eduskunta edellyttää, että valtion omien tutkimuslaitosten toimintamahdollisuudet turvataan." (Vastalause 2)

16. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Rahalaitokset eivät palvele kansalaisia tasapuolisesti. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimiin valtion omistaman pankin perustamiseksi." (Vastalause 2)

17. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kansantalouden ja viennin kannalta keskeisen teollisuuden toimintaedellytykset, työpaikat ja kestävä kasvu on turvattava. Kohtuuhintaisen ja riittävän energian saanti on turvattava ja teollisuuden sähkövero poistettava. Metsäteollisuuden raaka-aineiden saantia on vahvistettava uudistamalla verotusta kannustavammaksi. Telakkateollisuuden työllisyyden vahvistamiseksi on aikaistettava julkisia alushankintoja, panostettava innovaatiotukeen ja tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä alihankintaverkoston kehittämiseen." (Vastalau-se 1)

18. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että osaamispanoksia on Suomessa vahvistettava. Ympäristövetoiseen kasvuun on panostettava. Ympäristö- ja palvelualojen vientikonsepteja on myös vahvistettava ja tuettava markkinointia." (Vastalause 1)

19. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta kunnissa julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi, erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten palveluiden osalta, sekä kansalaisten tasavertaisuuden vahvistamiseksi omaishoidossa. Omaishoidon tuen siirtoa Kansaneläkelaitokselle ja tuen kriteerien tarkastamista tulee kiirehtiä." (Vastalause 1)

20. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa työllisyysmäärärahojen tasoa työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien luomiseksi nuorille, työvoimakoulutuksen tarjonnan parantamiseksi sekä valtion ja kuntien tukityöllistämispaikkojen lisäämiseksi. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten asemaa tulee parantaa." (Vastalause 1)

21. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee parannuksia pienituloisten toimeentuloon, erityisesti köyhimpien lapsiperheiden asemaan, parantamalla sosiaaliturvan tasoa ja varaamalla tähän tarvittavat määrärahat. Hallituksen tulee korottaa työttömyysturvan vähimmäispäivärahoja, työttömyysturvan lapsikorotuksia samoin kuin yksinhuoltajaperheiden lapsilisää ja lapsiperheiden toimeentulotukea. Työmarkkinatuen tarveharkinnasta on luovuttava. Myös yleistä asumistukijärjestelmää on parannettava muuttamalla tulorajoja ja luopumalla kohtuuttomista asunnon ikä- ja pinta-alavaatimuksista. Eläkkeensaajien asumistukea on korotettava." (Vastalause 1)

22. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perusväylänpidon, joukkoliikenteen ja teemahankkeiden määrärahojen korottamiseksi sekä osoittaa etupainotteisesti määrärahoja valtakunnalliseen laajakaistahankkeeseen ja koko maan kattavaan digitalisoimiseen. Toimiva liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja talouskasvua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Liikennepolitiikan on perustuttava pitkäjänteiseen suunnitteluun, ja siinä tulee korostua myös liikenneturvallisuus sekä ympäristökysymykset." (Vastalause 1)

23. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa yleissivistävän koulutuksen valtionosuuksia, jotta lasten ryhmäkoot eivät kasva. Hallituksen toimien seurauksena kuntien taloustilanne on heikentynyt niin, että ryhmäkoot kasvavat vastoin hallitusohjelman kirjauksia. Peruskoulutuksen hyvästä tasosta ei saa tinkiä. Riittävällä perusopetuksen rahoituksella ehkäistään myös syrjäytymistä." (Vastalause 1)

24. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomen on pidettävä kiinni kansainvälisestä sitoumuksestaan maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseksi. Kehitysapua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kehitysyhteistyömäärärahoja on nostettava tasaisen kasvun periaatteella vuosittain, jotta 0,7 prosentin tavoite bruttokansantulosta saavutetaan vuoteen 2015 mennessä." (Vastalause 1)

25. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että valtiontakauksen avulla rakennetaan järjestelmä, jossa omistusasuja saa joustoa asuntolainan maksuun äkillisen työpaikan menetyksen yllättäessä. Myös maksuvaikeuksiin joutuneelle vuokra-asukkaalle tulee luoda malli, jonka avulla turvataan mahdollisuus säilyttää koti tilapäisten maksuvaikeuksien yllättäessä." (Vastalause 1)

26. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Nyt rakennettavien asuntojen vuokrat muodostuvat monesti liian korkeiksi. Siksi asuntotuotannon korkotuen ehtoja on parannettava puolittamalla omavastuukorko 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin. Lisäksi eduskunta edellyttää, että tässä suhdannetilanteessa rakennetaan valtion tuella myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja nuorille ja lapsiperheille. Uudisrakentamisessa tulee johdonmukaisesti lisätä puurakentamisen osuutta." (Vastalause 1)

27. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen. Hallituksen on välittömästi puolitettava korkotuen omavastuu 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin ja porrastettava tuki energiatehokkuuden mukaan niin, että alhaisimman omavastuun saa kaikki energiatehokkuuden kriteerit täyttävä remontti." (Vastalause 1)

28. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että nykymuotoinen henkilöstön irtisanomisohjelmaksi muodostunut valtion tuottavuusohjelma keskeytetään ja arvioidaan uudelleen lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi." (Vastalause 1)

29. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, jossa Veikkaus Oy:n aikaisempien vuosien ylijäämästä tuloutetaan 80 miljoonaa euroa käytettäväksi 2 vuoden aikana edunsaajille jakosuhdelain mukaisesti erityisesti kuntien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotilojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen." (Vastalause 1)

30. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: epäluottamuslause-ehdotus: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Vanhasen hallitus jatkaa sellaista vero- ja sosiaalipolitiikkaa, joka syventää entisestään eri väestöryhmien välisiä eroja. Hallituksen harjoittama veropolitiikka jättää apua vaille monet apua tarvitsevat, jotka ovat erityisen vaikeassa asemassa talouskriisin ollessa käynnissä. Erityisesti köyhien lapsiperheiden aseman parantamisen sekä kuntatalouden vahvistamisen on oltava tärkeysjärjestyksen kärkipäässä niin, että tärkeät peruspalvelut voidaan turvata. Tämän perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3)

31. Ed. Kauppila /vas ed. Sirnön /vas kannattamana on tehnyt talousarvioesityksen yleiskeskustelussa epäluottamuslause-ehdotuksen: "Hallitus sallii nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden nousun massamittoihin. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Päätökset

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 62; poissa 34.

( Ään. 182 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 38; poissa 35.

( Ään. 183 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 61, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 65; poissa 31.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 186 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 59, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 187 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 188 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 189 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 32, tyhjiä 12; poissa 31.

( Ään. 190 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 65; poissa 28.

( Ään. 191 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 42; poissa 30.

( Ään. 192 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 193 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 45, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 194 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 66; poissa 33.

( Ään. 195 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 196 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 22, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 197 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 51, tyhjiä 5; poissa 29.

( Ään. 198 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 199 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 200 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 201 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 202 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 203 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 204 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 60, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 205 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 206 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 207 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 208 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 209 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 64; poissa 30.

( Ään. 210 )

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt yleisperustelut mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—104, 107—563, 565—584, 586—719, 721—1109/2009 vp hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 211 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 212 )

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Kun tämän täysistunnon asiat on käsitelty ja siirrymme joulun viettoon pikkuhiljaa, niin, arvoisat edustajat, haluan lausua kiitokset edustajille rakentavasta työskentelystä, tämän talon henkilökunnalle pitkistä päivistä ja ansiokkaasta työstä, samoin tiedotusvälineiden edustajille joissakin asioissa hyvinkin tarkasta uutisoinnista. (Naurua)

Eduskunta on ollut monenlaisessa myllerryksessä tämän vuoden aikana, mutta paljon pahempaahan tässä on nähty ympärillä maailmantalouden ja Suomen kansantalouden osalta. Meillä on edessä erinomaisen vaikeita aikoja. Tuossa laskeskelin, että täällä on noin 30 sellaista edustajaa, jotka olivat mukana 1990-luvun alkuvuosina silloisen laman vaiheissa, ja varmasti ei vielä oikein ole päästy niin vaikeisiin tunnelmiin, joita silloin elettiin. Ei ehkä kannata pilviä maalata kovin synkkinä, mutta pitää varautua siihen, että kun tätä joulutaukoakin on, niin kannattaa ajatella ratkaisumalleja hyvinkin vaikeisiin ongelmiin.

Jouluhan on perhejuhla, ja sitä vietetään enimmäkseen iloisissa merkeissä, mutta se myös kääntää katseet yksinäisyyteen, köyhyyteen, ahdistukseen osalla ihmisistä, ja toivoisin edustajien itse kunkin muistavan, että lähimmäisiä muistetaan näinä aikoina.

Puhemiesten puolesta toivotan kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa ja yhteisvastuun vuotta 2010. (Suosionosoituksia)

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 17.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen