Täysistunnon pöytäkirja 136/2014 vp

PTK 136/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—17.07) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.07—19.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ville Vähämäki /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ville Vähämäki /ps (14.25)
 • Juho Eerola /ps (14.27)
 • Pertti Hemmilä /kok (14.32)

__________

Uusi edustaja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Helsingistä oleva valtiotieteiden maisteri Johanna Sumuvuori, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 14.1.2015 lukien vapautuksen saaneen Anni Sinnemäen sijaan, on eilen 13.1.2015 esittänyt minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.

Uusi edustaja ohjattiin paikalleen täysistuntosalissa.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Anni Sinnemäen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja ympäristövaliokuntaan.

Täydennysvaalit toimitetaan torstaina 15.1.2015 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ajankohtaiskeskustelu Suomen ja Venäjän suhteista

Keskustelu

Keskustelualoite  KA 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ajankohtaiskeskustelun avaa pääministeri Alexander Stubb, hänen puheenvuoronsa kesto on 10 minuuttia. Seuraavat puheenvuorot käyttävät ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, niin ikään 10 minuuttia, ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini, noin 7 minuuttia.

Tämän jälkeen seuraa yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä. Lisäksi myönnän niin ikään harkintani mukaan enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja.

Asian käsittely päättyi.

2) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 20/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2014 vp

Lakialoite  LA 26/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 313/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 316/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määäysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 314/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Jokinen esittelee jo kuudennen asian peräkanaa, niin että valiokunta on kyllä ahkeroinut.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle Kiinan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 322/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 15.1.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen