Täysistunnon pöytäkirja 14/2014 vp

PTK 14/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. TIISTAINA 25. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Antti Lindtman /sd (s)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Lakialoitteen siirto

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa lakivaliokuntaan lähetetty lakialoite LA 43/2011 vp siirretään käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 4.3.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2014 ja päättyy 31.3.2018. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 15/2/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen vuosikertomus 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 26.2.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​