Täysistunnon pöytäkirja 143/2004 vp

PTK 143/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

143. MAANANTAINA 20. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Aila Paloniemi /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Markku Koski /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.12. edustaja

 • Eva Biaudet /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.12. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2004 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1 valtioneuvoston selonteosta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004.

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan ja selonteosta lausunnon antaneiden valiokuntien esittelypuheenvuorojen jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Varsinaiset ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia, ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 144/1/2004

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan tiistaina 21. päivänä joulukuuta kello 1.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​