Täysistunnon pöytäkirja 144/2001 vp

PTK 144/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

144. PERJANTAINA 30. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 45. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 145/1/2001

2) Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​