Täysistunnon pöytäkirja 15/2013 vp

PTK 15/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. KESKIVIIKKONA 27. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—16.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Olli Immonen /ps
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Matti Saarinen /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Leena Harkimo pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan perjantaina 1.3.2013 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikauden 2011—2014 puoliväliraportti

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 28.2.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen