Täysistunnon pöytäkirja 16/2014 vp

PTK 16/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

16. TORSTAINA 27. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.44), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.44—19.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.57—22.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Markus Mustajärvi /vr (s)
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Markus Mustajärvi /vr (16.45)
 • Pirkko Mattila /ps (17.12)
 • Sauli Ahvenjärvi /kd (18.53)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen vuosikertomus 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun on tehty kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, asia jää työjärjestyksen mukaan pöydälle. Rajaan seuraavaksi pidettävät puheenvuorot koskemaan pöydällepanon ajankohtaa. Onko tällaisia puheenvuoroja?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on edustaja Pentti Oinonen edustaja Ville Vähämäen kannattamana tehnyt ehdotuksen, että tämä asia pannaan pöydälle 4.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Pentti Oinosen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 4.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2013 vp (Risto Kalliorinne /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2013 vp (Eeva-Johanna Eloranta /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja -vuokrauksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2013 vp (Suna Kymäläinen /sd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2014 vp (Jukka Kärnä /sd)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Laki viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2014 vp (Ari Jalonen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 28.2.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​