Täysistunnon pöytäkirja 18/2014 vp

PTK 18/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. TIISTAINA 4. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.50).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jouni Backman /sd
 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr (s)
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Markus Mustajärvi /vr (14.29)
 • Risto Kalliorinne /vas (15.39)
 • Päivi Lipponen /sd (15.40)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2014 ja päättyy 31.3.2018.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa.

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Anne Holmlund, Miapetra Kumpula-Natri, Kaj Turunen ja Tuomo Puumala.

Vaalitoimitus alkoi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä on ääniä saanut Maija Sakslin 156 ääntä. Lisäksi on jätetty yksi tyhjä äänestyslippu.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on saanut äänestyksessä kaikki annetut äänet, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2014 ja päättyy 31.3.2018.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen vuosikertomus 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Asia pantiin pöydälle 27.2.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 16/2/2014

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 19/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 5.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​