Täysistunnon pöytäkirja 20/2004 vp

PTK 20/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TORSTAINA 4. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Maija Perho /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Maija Perho /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.3. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Marja Tiura /kok

4. ja 5.3. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.3.—1.4. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.3. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Henrik Lax /r
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pia Viitanen /sd

4. ja 5.3. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 165/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​