Täysistunnon pöytäkirja 207/2002 vp

PTK 207/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

207. PERJANTAINA 14. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Kirsi Piha /kok
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

  Jatkettu ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

  Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

  Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

  Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 1, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan päätökseen.

  Lakialoitteisiin sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 3/2002 vp

  Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2002 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 27/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 12 ja suhteita ulkovaltoihin koskevalta osalta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 27. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

  Esitellään kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä valmistelevasti käsitellyltä osalta.

  Mietintö ja siihen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

  Esitellään kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä valmistelevasti käsitellyltä osalta.

  Mietintö ja siihen sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

  Täysistunto keskeytetään kello 14.00.

  Täysistuntoa jatketaan

  kello 16

  Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

  3) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 14/2001 vp, 14/2002 vp

  Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 15.

  Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  4) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2000

  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2001

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 12/2001 vp, 12/2002 vp

  Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 16/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 16.

  Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  5) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 10/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 20.

  Keskustelua ei synny.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 186/2002 vp (Ilkka Taipale /sd ym.)

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  7) Laki raskauden keskeyttämistä koskevan lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 187/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 10.

  Täysistunto lopetetaan kello 16.28.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​