Täysistunnon pöytäkirja 24/2003 vp

PTK 24/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TIISTAINA 20. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Harry Wallin /sd

20. ja 21.5. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

20.—22.5. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

20.—23.5. edustaja

 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.5. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.5. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Jari Koskinen /kok

20. ja 21.5. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15. päivänä toukokuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 12, 13/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 12 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 13 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtiontilintarkastajien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että vuosiksi 2004—2007 valitut valtiontilintarkastajat ovat 14. päivänä toukokuuta 2003 valinneet puheenjohtajakseen ed. Virpa Puiston ja varapuheenjohtajakseen ed. Jere Lahden.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Pekkarinen, Haatainen ja Lehtomäki)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 15. päivänä toukokuuta 2003 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen, opetusministeri Tuula Haataisen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen ilmoittamat muutokset heidän aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

5) Laki opintotukilain 27 §:n 5 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2003 vp (Astrid Thors /r)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin tämän kuun 9. päivänä pidetyssä täysistunnossa.

PTK 19/1/2003

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2003 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki Suomen perustuslain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

9) Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

10) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2003 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki kirjanpitolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2003 vp (Suvi Lindén /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​