Täysistunnon pöytäkirja 37/2013 vp

PTK 37/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TORSTAINA 11. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.04) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.04—19.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 55 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 38/1/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 12.4.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​