Täysistunnon pöytäkirja 39/2013 vp

PTK 39/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. TIISTAINA 16. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.06—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.58—16.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Esko Kurvinen /kok (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kari Tolvanen /kok
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.34)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 11.4.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 16/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 40/1/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 12.4.2013 pidetyssä istunnossa.

PTK 38/2/2013

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 17.4.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​