Täysistunnon pöytäkirja 4/2010 vp

PTK 4/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. PERJANTAINA 5. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.05—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 5.2.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 1, 2/2010 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 4.2.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (K 1/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Väyrynen, Pekkarinen, Hyssälä, Lindén, Lehtomäki, Kiviniemi, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Vehviläinen, Thors, Risikko, Vapaavuori, Virkkunen ja Sinnemäki)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 7/2009 vp

Puhemies:

Esitellään ministerien Paavo Väyrysen, Mauri Pekkarisen, Liisa Hyssälän, Suvi Lindénin, Paula Lehtomäen, Mari Kiviniemen, Stefan Wallinin, Sirkka-Liisa Anttilan, Tuija Braxin, Jyri Häkämiehen, Anu Vehviläisen, Astrid Thorsin, Paula Risikon, Jan Vapaavuoren, Henna Virkkusen ja Anni Sinnemäen ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 5/2/2010

3) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 268/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 269/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 9.2.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​