Täysistunnon pöytäkirja 43/2014 vp

PTK 43/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. TORSTAINA 24. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.49), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.49—18.42) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.42—20.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Jörn Donner /r (s)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Simo Rundgren /kesk (16.17)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (16.26)
 • Anneli Kiljunen /sd (19.53)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia ilmoittautumaan, jotka haluavat esittää kysymyksen, Tämä tapahtuu nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Pyydän tässä vaiheessa edustajia, jotka pitävät neuvotteluja, siirtämään ne salin ulkopuolelle. Keskitymme energiatodistusasiaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki avioliitossa synnyttävän naisen varhennetusta eläke-etuudesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2014 vp (Pentti Kettunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki rikoslain 2 a luvun 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2014 vp (Eeva-Maria Maijala /kesk)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 25.4.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​