Täysistunnon pöytäkirja 45/2014 vp

PTK 45/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. TIISTAINA 29. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—16.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.29—16.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Johannes Koskinen /sd (14.40)
 • Antti Kaikkonen /kesk (15.36)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 24.4.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 18, 19/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 18 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 19 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 25.4.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 44/2/2014

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

8) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2014 vp

Lakialoite  LA 31/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 46/1/2014

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 30.4.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen