Täysistunnon pöytäkirja 47/2014 vp

PTK 47/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TIISTAINA 6. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.11—15.14) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.14—17.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Juho Eerola /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Antti Kaikkonen /kesk (14.28)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.4.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 53/2014 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2014 vp

Lakialoite  LA 31/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen vuosikertomus 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 7.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen