Täysistunnon pöytäkirja 54/2012 vp

PTK 54/2012 vp

Tarkastettu versio 2.0

54. TIISTAINA 22. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—16.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—16.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Lasse Hautala /kesk (p)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jukka Gustafsson /sd (14.49)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 16.5.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 43—47/2012 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 16.5.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 34—36/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 34 talousvaliokunnan sekä

asioista U 35 ja 36 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan tilintarkastajat ovat 17.4.2012 antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011 (K 11/2012 vp), tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011 (K 12/2012 vp) sekä tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011 (K 13/2012 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2012 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja rahoitus

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 3/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 23.5.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen