Täysistunnon pöytäkirja 68/2013 vp

PTK 68/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. KESKIVIIKKONA 12. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.03—16.58, 18.15—19.45 ja 22.26—0.36) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.58—18.15 ja 19.45—22.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Leena Harkimo /kok
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mika Niikko /ps
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Paula Risikko /kok
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.18)
 • Jari Myllykoski /vas (14.28)
 • Anssi Joutsenlahti /ps (14.48)
 • Lenita Toivakka /kok (16.12)
 • Sauli Ahvenjärvi /kd (17.06)
 • Pauliina Viitamies /sd (19.59)
 • Suna Kymäläinen /sd (20.00)
 • Leena Harkimo /kok (20.14)
 • Esko Kiviranta /kesk (20.16)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 27.3.2013 annetun valtioneuvoston selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2013 vp

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selontekojen johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/1/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/2/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 11.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/10/2013

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) ja 10) asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

9) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

10) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

13) Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 1/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2013 vp

Lakialoite  LA 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 13.6.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin torstaina 13.6.2013 kello 0.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen