Täysistunnon pöytäkirja 68/2014 vp

PTK 68/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. KESKIVIIKKONA 18. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.27—16.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Jani Toivola /vihr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Simo Rundgren /kesk (15.29)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 328, 329, 332, 334, 336, 337, 340—346, 348—351, 353—355, 357, 359—361/2014 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 17.6.2014 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1—5/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi Jouni Backmanin ja varajäseneksi Tuula Peltosen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—80/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 17.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/3/2014

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset eri pääluokkiin.

Ehdotukset

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset:

1. Kari Uotila /vas Annika Lapintien /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 23.10.88 kohdalla: "Momentin perusteluista poistetaan valtuutus luopua valtion omistuksesta Altia Oyj:ssä." (Vastalause 2, LTA 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 150 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

4. Lauri Heikkilä/ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 4 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (LTA 3)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 2 000 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 1)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 27.10.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan itsenäisen ja uskottavan puolustuksen koko valtakunnan alueella." (Vastalause 1)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 28.80.32 vähennettäväksi 41 000 000 euroa ylimääräisestä määrärahasta Ahvenanmaan maakunnalle. (Vastalause 1)

10. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 400 000 euroa kouluterveydenhuollon toimintaan Satakunnassa. (LTA 5)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin peruspalvelujen parantamiseksi ja osoittaa kuntien valtionosuuksiin 20 000 000 euroa seuraavassa lisätalousarviossa." (Vastalause1)

12. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 28.90 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin neuvotteluiden käynnistämiseksi EU:ssa Isolle-Britannialle sekä muutamille muille maille maksettavien EU-jäsenmaksuhelpotusten lakkauttamiseksi". (Vastalause 1)

13. Jari Myllykoski /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.30.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kuraattorien muuntokoulutuksen järjestämiseksi, jotta heille mahdollistettaisiin uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten muuttuneiden kelpoisuusvaatimusten suorittaminen. (LTA 6)

15. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtionosuuksiin ja -avustuksiin oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 1)

16. Kaj Turunen /ps Juho Eerolan /ps kan-nattamana: momentille 29.40.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristömateriaalitekniikan laitoksen Savonlinnan kuitulaboratorion hiilidioksidi-metanolisynteesiprosessin jatkotutkimukseen. (LTA 8)

17. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 1 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (LTA 9)

19. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.40.42 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että tulevaisuudessakin petoeläinkorvaukset maksetaan täysimääräisinä ilman omavastuuta. Samalla eduskunta vaatii, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin suurpetojen määrän vähentämiseksi." (Vastalause1)

20. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun. (LTA 65)

21. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun välillä Vehmaantie—Kivikylä. (LTA 64)

22. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen. (LTA 40)

23. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen. (LTA 35)

24. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella. (LTA 26)

25. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Vintturin paikallistien perusparantamistöiden aloittamiseen Kaustisella. (LTA 62)

26. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Koskenvarrentielle välillä Alajärven keskusta—Väärämäentie. (LTA 63)

27. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa liikennejärjestelyjen parantamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä. (LTA 52)

28. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen Vetelissä. (LTA 53)

29. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven Ammesmäentien päällysteen korjaamiseen. (LTA 51)

30. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien peruskorjaukseen. (LTA 46)

31. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 751 perusparantamiseen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä. (LTA 45)

32. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 750 päällysteen uusimiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä. (LTA 44)

33. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa paikallistien Koskela—Koivumäki perusparantamiseen Alajärvellä. (LTA 43)

34. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään. (LTA 41)

35. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa ns. Koveron risteyksen muuttamiseen eritasoliittymäksi Lapualla. (LTA 37)

36. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä. (TAA 36)

37. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Evijärvellä. (TAA 30)

38. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen maanteiden 143 ja 2850 risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hyvinkäällä. (LTA 54)

39. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa huonokuntoisen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala. (LTA 27)

40. Ville Vähämäki /ps Vesa-Matti Saarakkalan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kantatien 88 kehittämissuunnitelman laatimiseksi. (LTA 60)

41. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa. (LTA 55)

42. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla. (LTA 42)

43. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella. (LTA 38)

44. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Polvenkyläntien ja Hakunintien peruskorjaukseen Kurikassa. (LTA 32)

45. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäjärjestelyihin Kurikassa. (LTA 14)

46. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa kevyen liikenteen väylähankkeelle välille Mynämäki—Mietoinen. (LTA 49)

47. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseksi Kustavintien, Seikeläntien ja Lietsalantien risteykseen. (LTA 50)

48. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa tien 387 peruskorjaukseen välillä Raippo—Vaalimaa. (LTA 23)

49. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 13 välillä Kuukanniemi—Iitiä. (LTA 59)

50. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa. (LTA 16)

51. Kauko Tuupainen /ps Teuvo Hakkaraisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 4 suunnitteluun välillä Kanavuori—Jyväskylä. (LTA 24)

52. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella. (LTA 18)

53. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 200 000 euroa maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula. (TAA 17)

54. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Itä- ja Pohjois-Suomen ELY-keskuksille huonokuntoisten kestopäällysteiden kunnostamiseen. (LTA 11)

55. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 75 000 000 euroa perusväylänpitoon ja kunnossapitoon. (Vastalause 1)

56. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 2)

57. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen. (LTA 76)

58. Jari Myllykoski /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Porin kaupunkiseudun lähijunaliikenteen suunnittelun aloittamiseen. (LTA 75)

59. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kan- nattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 800 000 euroa Pori—Mäntyluoto—Tahkoluoto-radan sähköistykseen. (LTA 74)

60. Mauri Pekkarinen /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen yhteysvälillä Jyväskylä—Oulu. (LTA 73)

61. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen ja momentin perusteluja muutetaan niin, että Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämisestä saa valtiolle aiheutua menoja enintään 50 000 000 euroa. (Vastalause 2)

62. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa valtatien 13 perusparannuksen aloittamiseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (LTA 72)

63. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla. (LTA 71)

64. Ari Jalonen /ps Ritva Elomaan /ps kan- nattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa yhteysvälin Turku—Pori turvallisuuden parantamiseen valtatiellä 8. (LTA 67)

65. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi. (TAA68)

66. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon. (Vastalause 2)

67. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 5 070 000 euroa maaseudun laajakaistayhteyksien ja valokuitukaapeleiden rakentamiseen. (LTA 79)

68. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 32.20.06 vähennettäväksi 5 000 000 euroa Innovaatiorahoituskeskus Tekesille myönnetystä määrärahasta. (LTA 80)

69. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 35.20.60 kohdalla: "Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräaikaisia käynnistysavustuksia voidaan myöntää 5 000 000 euroa sekä korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia 20 000 000 euroa." (Vastalause 2)

70. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentilta 13.03.01 vähennettäväksi 300 000 000 euroa osinkotuloista, pääomanpalautuksista ja osakkeiden nettomyyntituloista annetusta tuloarviosta. (LTA 1)

72. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 13.03.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uuden korjaavan esityksen valtion omaisuuden myymisestä, jossa varmistetaan, ettei Altia Oyj:tä myydä." (Vastalause 1)

73. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 13.04.01 lisäyksenä 70 000 000 euroa arvioitua tuottoa Suomen Pankin voitto-osuudesta. (Vastalause 1)

74. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 15.03.01 lisäyksenä 140 000 000 euroa arvioitua nettolainanottoa ja velanhallintaa. (Vastalause 1)

Äänestykset

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 80; poissa 21.

( Ään. 1 )

[Äänestys 2 mitätöitiin.]

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 3 ja Lauri Heikkilän ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 4 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 4 Pentti Kettusen ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 130, ei 32, tyhjiä 19; poissa 18.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 34, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 43; poissa 20.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 38; poissa 19.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 69; poissa 20.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 35; poissa 22.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 47; poissa 18.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 47; poissa 18.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 43, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 46, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 39; poissa 19.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 61; poissa 20.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 70; poissa 22.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44; poissa 20.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 43; poissa 23.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 46; poissa 21.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 46; poissa 18.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 45; poissa 22.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 46; poissa 22.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 47; poissa 18.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 46; poissa 18.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 45; poissa 23.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 47; poissa 21.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 45; poissa 24.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 44; poissa 21.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 46; poissa 19.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 46; poissa 21.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 45; poissa 22.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 45; poissa 20.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 46; poissa 18.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 43; poissa 23.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 44; poissa 19.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 47; poissa 22.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 44; poissa 24.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 45; poissa 18.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 45; poissa 23.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 44; poissa 18.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 43; poissa 20.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 44, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 46, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 45, tyhjiä 4; poissa 20.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 48, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 46; poissa 20.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 46; poissa 21.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 61; poissa 22.

( Ään. 52 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 55 ja Kari Uotilan ehdotus 56 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 56 ehdotusta 55 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 56 Pentti Kettusen ehdotusta 55 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 55 äänin

jaa 162, ei 17, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 53 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 55 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 54, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 42, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 57, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 44, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 44, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 47, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 44, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 32, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 67; poissa 21.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 28, tyhjiä 8; poissa 21.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 38, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41, tyhjiä 3; poissa 21.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 57, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 37, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 35, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 71 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä esitetyt kaksi lausumaa.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

__________

Pertti Virtanen /ps:

...olen kyllä sen verran linkolalaisella linjalla, että pesimä- ja haudonta-aikoihin pahin peto metsässämme on niin sanottujen vapaiden kissojen välinpitämättömien omistajien huolimattomuus. — Eli olisin numeron 19 ottanut pois itseltäni.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisa edustaja, tähän yhteyteen eivät kuulu enää asiapuheenvuorot.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Harjoittelun piikkiin varmasti menee, mutta kohdissa 15 ja 18 tarkoitin äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

3) Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/15/2014

Keskustelussa on Arja Juvonen Kaj Turusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 139, ei 32; poissa 28.

( Ään. 72 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/22/2014

Keskustelussa on Anne Kalmari Lauri Heikkilän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 97, ei 78; poissa 24.

( Ään. 73 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Keskustelun aloittaa valiokunnan puheenjohtaja edustaja Pekkarinen. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Jos arvoisa edustaja hetken aikaa odottaa, niin keskitymme talousvaliokunnan mietinnön esittelyyn. Jos on tarpeita pitää neuvonpitoa, suositus olisi tällä kertaa se, että pidettäisiin ne tuossa salin ulkopuolella, vaikkapa kahvilassa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 23.6.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​