Täysistunnon pöytäkirja 69/2013 vp

PTK 69/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TORSTAINA 13. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.02—17.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Paula Risikko /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Raimo Piirainen /sd (16.35)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (16.35)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 1/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2013 vp

Lakialoite  LA 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Laki nuorisolain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2013 vp (Olli Immonen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 17.20.

Täysistunto lopetettiin kello 17.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen