Täysistunnon pöytäkirja 70/2013 vp

PTK 70/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. TORSTAINA 13. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.21—19.00 ja 20.46—23.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.00—20.46 ja 23.27—1.53).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat 2 edustajaa:

  • Timo Soini /ps (17.55)
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd (19.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2013 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 1/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Yleiskeskustelu käydään etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2013 vp

Lakialoite  LA 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Edustaja Pekkarinen on tuolla puhujalistalla viimeisenä, mutta nyt saavat viimeiset tulla ensimmäisiksi ja valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Pekkarinen saa käyttää avauspuheenvuoron.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/3/2013

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) asiasta, ja itse asiassa rohkenen ehdottaa, että jos se vain on suinkin mahdollista, niin edustajat voisivat käsitellä nämä molemmat päiväjärjestyksen asiat siinä yhdessä samaisessa puheenvuorossaan. Vetoan tähän myöhäiseen ajankohtaan. Mahdollista on tietenkin käyttää myös eri puheenvuorot.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 9) asian yhteydessä.]

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Laki nuorisolain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2013 vp (Olli Immonen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 14.6.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin perjantaina 14.6.2013 kello 1.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen