Täysistunnon pöytäkirja 75/2009 vp

PTK 75/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. PERJANTAINA 11. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03 — 14.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Astrid Thors /r (13.18)
 • Antti Vuolanne /sd (13.36)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 11.9.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 123—131/2009 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 10.9.2009 antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008 (K 15/2009 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 370, 574, 617, 627, 655, 656, 658, 661, 663—666/2009 vp.

__________

Lausuntojen määräajan muuttaminen

Puhemies:

Eduskunta on 27.5.2009 päättänyt lähettää valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 9.10.2009.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lausuntojen määräaikaa jatketaan siten, että erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.12.2009.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies:

Lakivaliokunta on valinnut kokouksessaan tänään puheenjohtajakseen ed. Janina Anderssonin.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ed. Jari Koskisen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Timo Heinonen,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä ed. Reijo Paajanen ja varajäsenyydestä ed. Timo Heinonen ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Petteri Orpo.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 15.9.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto 25.9.2009 mennessä.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään asiasta keskustelua enintään kello 14:ään saakka. Tämä keskustelu käydään lyhyinä, 1 minuutin pituisina puheenvuoroina, joihin sitten ministeri välillä voi vastata.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/3/2009

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 15.9.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen