Täysistunnon pöytäkirja 76/2009 vp

PTK 76/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. TIISTAINA 15. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.57 ja 19.59—21.49), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.58) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.58—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Esa Lahtela /sd (e)
 • Jari Larikka /kok (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.17)
 • Anni Sinnemäki /vihr (14.23)
 • Liisa Hyssälä /kesk (14.26)
 • Jacob Söderman /sd (14.32)
 • Arja Karhuvaara /kok (14.38)
 • Arto Satonen /kok (15.30)
 • Jari Larikka /kok (16.06)
 • Esa Lahtela /sd (18.00)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 15.9.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 132—157/2009 vp.

Hallituksen esitys 138 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010, ja se otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa. Talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 25.9.2009.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 10.9.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 55/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Sari Sarkomaan,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Kalle Jokisen,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Kalle Jokisen ja varajäseneksi ed. Reijo Paajasen sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Timo Heinosen.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Puhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla, jotka saavat kestää enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen keskustelu jatkuu etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin myös ministerin puheenvuoro saa kestää 5 minuuttia.

Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) ja 4) asiasta.

Keskustelu

Puhemies:

Nyt tämän asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan huomisessa täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 77/1/2009

3) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2009 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.9.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen