Täysistunnon pöytäkirja 77/2005 vp

PTK 77/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TORSTAINA 16. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 41/2005 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  2) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 31/2005 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja sivistysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  3) Lakialoite laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Lakialoite  LA 69/2005 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteeseen n:o 69 pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

  Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 155/2003 vp, 47/2005 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen n:o 47/2005 vp sisältyvät 1.—4., 7. ja 9. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Hallituksen esitykseen n:o 47/2005 vp sisältyvien 1.—4., 7. ja 9. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen n:o 155/2003 vp sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

  Lähetekeskustelu

  Kertomus  K 12/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

  Täysistunto lopetetaan kello 21.00.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Jarmo Vuorinen

  ​​​​