Täysistunnon pöytäkirja 77/2006 vp

PTK 77/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TIISTAINA 5. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

5. ja 6.9. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

5.—7.9. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

5.—8.9. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.—10.9. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.9. edustajat

 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk

__________

Uusi edustaja

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Helsingistä oleva valtiotieteiden maisteri Johanna Sumuvuori, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta 1. päivästä elokuuta 2006 lukien vapautuksen saaneen Irina Krohnin sijaan, on 21. päivänä kesäkuuta 2006 esittänyt eduskunnan puhemiehelle 20. päivänä kesäkuuta 2006 asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on siten ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan 1. päivästä elokuuta 2006 alkaen.

Ed. Johanna Sumuvuori merkitään läsnä olevaksi.

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että toimitusjohtaja Irina Krohnin edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen perustuslakivaliokuntaan sekä uusi varajäsen hallintovaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä ed. Anni Sinnemäki,

perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ulla Anttila,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Janina Andersson,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Jyrki Kasvi,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä ed. Reijo Paajanen,

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Pehr Löv ja varajäsenyydestä ed. Arto Satonen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Anne Holmlund,

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Jouko Laxell,

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Suvi Lindén,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Tarja Cronberg ja ed. Roger Jansson sekä varajäsenyydestä ed. Esko Kurvinen ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Heidi Hautala.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 6. päivänä syyskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on tasavallan presidentti antanut eduskunnalle 29. päivänä kesäkuuta, 21. päivänä heinäkuuta, 11., 18. ja 25. päivänä elokuuta ja 1. päivänä syyskuuta 2006 hallituksen esitykset HE 82—112/2006 vp.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat puhemiehelle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 41—47/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 41 osalta lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asioiden U 42, 43 ja 46 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asian U 44 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 45 osalta hallintovaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan ja

asian U 47 osalta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella 29. päivältä kesäkuuta 2006 on eduskunnalle saapunut perustuslain 46 §:ssä tarkoitettu valtion talousarviosta annetun lain 17 §:ssä säädetty valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005 (K 11/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2005

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella 5. päivältä syyskuuta 2006 on eduskunnalle annettu kertomus valtioneuvoston oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005 (K 15/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libanonissa

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 4. päivänä syyskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa (VNS 6/2006 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat eduskunnalle saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 316, 334, 361—544, 546—594, 596, 597, 599, 600, 602, 603/2006 vp.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen