Täysistunnon pöytäkirja 77/2009 vp

PTK 77/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. KESKIVIIKKONA 16. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—12.02 ja 17.04—19.06), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (12.02—13.26 ja 19.06—21.29) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.01—17.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Antti Kalliomäki /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Veijo Puhjo /vas (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (10.19)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (10.26)
 • Heikki A. Ollila /kok (10.41)
 • Pauliina Viitamies /sd (11.31)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (12.01)
 • Tapani Tölli /kesk (13.18)
 • Raija Vahasalo /kok (16.28)
 • Sanna Perkiö /kok (20.24)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Puhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 15.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 76/2/2009

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—31) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Tässä on sen verran pitkään istuttu, että keskeytetään tämä lähetekeskustelu ja asian käsittely tältä päivältä.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/1/2009

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 17.9.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen