Täysistunnon pöytäkirja 87/2013 vp

PTK 87/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. TIISTAINA 24. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.00—15.00, 16.58—17.58 ja 18.58—20.17) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.00—16.58 ja 17.58—18.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 65 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Lea Mäkipää /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jukka Gustafsson /sd (14.32)
 • Paavo Arhinmäki /vas (14.51)
 • Lea Mäkipää /ps (14.52)
 • Lenita Toivakka /kok (17.32)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 19.9.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 62, 63/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 62 sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asiasta U 63 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 20.9.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 86/1/2013

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—34) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 24.10.2013.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

34) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2013 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.9.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen