Täysistunnon pöytäkirja 88/2003 vp

PTK 88/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

88. KESKIVIIKKONA 5. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Tuija Nurmi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.11. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

5. ja 6.11. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

5.—7.11. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

5.—10.11. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.11. edustajat

 • Tuija Nurmi /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Arto Seppälä /sd

5.—7.11. edustajat

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/2003 vp eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kuntatalouden turvaaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 2/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Suvi-Anne Siimeksen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 2 kuntatalouden turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Siimeksen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu siten, että varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämiseksi valiokuntaan.

Välikysymykseen vastaten lausuu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2003

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan torstaina 6. päivänä marraskuuta kello 0.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​