Täysistunnon pöytäkirja 96/2010 vp

PTK 96/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—18.00) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—19.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Juha Rehula /kesk (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Antti Kalliomäki /sd (16.15)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (16.22)
 • Päivi Lipponen /sd (17.07)
 • Krista Kiuru /sd (17.44)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 97/1/2010

3) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2010 vp

Lakialoite  LA 61/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2010 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2010 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 43 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki viestintämarkkinalain 128 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2010 vp (Anne Kalmari /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 8.10.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​