TOIMENPIDEALOITE 3/2003 vp

TPA 3/2003 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Hammasproteesien korvattavuus

Eduskunnalle

Monien vaiheiden ja talouslaman viivästyttämänä myös hammashuolto saatiin Kela-korvausten piiriin kaikille ikäluokille 1.12.2002 alkaen. Selvää on, että kyseinen toimi tulee aikanaan näkymään myös terveydenhoidon kustannusten vähenemisenä, vaikka itse hammashoitoon varoja tullaankin Kelan ja kuntien toimesta satsaamaan. Yksi epäkohta hammashoidon korvattavuuteen jäi: ne, jotka ovat joutuneet ottamaan hammasproteesin, eivät kuulu minkään tuen tai korvauksen piiriin. Lisäksi nämä henkilöt ovat keskimääräistä pienituloisempia ja suurimmaksi osaksi köyhistä oloista lähtöisin. Siksi uuden hallituksen tulee välittömästi ulottaa myös hammasproteesit Kela-korvausten piiriin. Onhan köyhemmilläkin ihmisillä oltava oikeus muidenkin kuin velliruokien nauttimiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin hammashoidon korvattavuuden laajentamiseksi kattamaan myös hammasproteesit.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2003

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Seppo Lahtela /kesk

​​​​