TOIMENPIDEALOITE 34/2004 vp

TPA 34/2004 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Nuorten erikoispohjallisten ja tukijalkineiden korvaaminen

Eduskunnalle

Kansaneläkelaitoksen korvausperusteet tukijalkineiden korvaamisesta ovat yksiselitteiset. Ellei kyse ole invalidihuollosta, Kansaneläkelaitos ei korvaa vähävaraisten vanhempien lapsille tukijalkineita eikä jalkineiden erikoispohjallisia, vaikka potilaalla olisi erikoislääkärin lähete.

Kasvuiässä nuorten jalat kasvavat nopeasti ja nuorilla esiintyy kovia kasvukipuja. Nopean kasvun yhteydessä syntyy virheasentoja ja astuntavirheitä, joita voidaan korjata tukijalkineilla ja tätä tarkoitusta varten kehitetyillä erkoispohjallisilla. Näillä apuvälineillä pystytään vähentämään kipuja ja korjaamaan virheasentoja. Kuitenkaan useimmat nuorisovakuutukset eivät korvaa tukilaitteita, vaan ainoastaan lääkärin ja sairaanhoidon palvelut.

Kansaneläkelaitoksen korvausperusteisiin pitäisi lisätä erikoispohjallisten ja tukijalkineiden korvattavuus nuorille silloin, kun näiden apuvälineiden käyttöä puoltaa lääkärin tai erikoislääkärin lähete. Hoitamattomina jalkoihin liittyvät ongelmat aiheuttavat myöhemmin moninkertaiset kulut yhteiskunnalle sairauslomina, vaativampana hoitona ja urheiluharrastusten ja muiden virikkeiden poisjäämisenä. Kasvukipujen ja asentovirheiden takia moni hoitamatta jäänyt nuori jää pois hyvin alkaneista urheiluharrastuksista ja heidän sosiaalinen viitekehyksensä supistuu, mikä on omiaan lisäämään nuorten eristäytymistä ja syrjäytymistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nuorison erikoispohjallisten ja tukijalkineiden saamiseksi Kansaneläkelaitoksen korvausten piiriin.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

  • Matti Kangas /vas

​​​​