TOIMENPIDEALOITE 67/2004 vp

TPA 67/2004 vp - Jaana Ylä-Mononen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen välittömästi työmarkkinatuen päätyttyä

Eduskunnalle

Työmarkkinatuki keskeytetään sellaiselta henkilöltä, joka todetaan työkyvyttömäksi, vaikka oikeutta sairauspäivärahaan ei olisikaan. Työkyvyttömyyseläkettä aletaan maksaa vasta 300 sairauspäivän jälkeen. Varsinkin nuori työkyvytön, aiemmin työmarkkinatuella toimeen tullut henkilö, joutuu taloudellisesti hankalaan tilanteeseen. Toimeentulotuen hakeminen on silloin ainoa vaihtoehto.

Järkevä ja oikeudenmukainen menettely olisi se, että myönteisen eläkepäätöksen saaneelle eläkettä alettaisiin maksaa heti, ilman sairauspäiväraha-aikaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työmarkkinatuella olleen, työkyvyttömäksi todetun ja myönteisen eläkepäätöksen saaneen henkilön eläkkeen maksattamiseksi heti ilman sairauspäiväraha-aikaa.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

  • Jaana Ylä-Mononen /kesk