TOIMENPIDEALOITE 73/2003 vp

TPA 73/2003 vp - Sinikka Hurskainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika

Eduskunnalle

Yrittäjä ottaa riskin toimeentulostaan perustaessaan oman yrityksen. Samalla hän myös käytännössä menettää mahdollisuuden sairastaa.

Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksen tarkoituksena on antaa jokaiselle varallisuudesta riippumattoman asianmukaisen hoidon lisäksi myös taloudellista turvaa sairauden aikana. Sairausvakuutuksen mukaista päivärahaa on mahdollista hakea omavastuuajan eli sairastumispäivän ja sitä seuraavien seitsemän arkipäivän karenssin jälkeen. Sairausvakuutuksen omavastuuajan pituus ei anna yrittäjälle todellista mahdollisuutta sairauspoissaoloon yritystoiminnassa.

Työsuhde puolestaan tarjoaa toisenlaiset mahdollisuudet taloudelliseen turvaan sairauden ai-kana. Työsopimuslaki takaa työntekijälle palkanmaksun sairauden alkamispäivää seuranneen seitsemännen arkipäivän loppuun saakka, mikä vastaa Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksen omavastuuaikaa.

Sairastumisen ei pitäisi olla sellainen yrittäjäriski, joka yrittäjän tulisi itse kantaa. Kansanelä-kelaitoksen sairauspäivärahan omavastuuaikaa tulisi alentaa, jotta yrittäjien tasavertaisuutta edistettäisiin työsuhteessa oleviin työntekijöihin verrattuna sairauden sattuessa ja jotta yrittäjätkin saisivat käytännössä mahdollisuuden sairastaa työntekijöiden tavoin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yrittäjän Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksen omavastuuajan lyhentämiseksi.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2003

  • Sinikka Hurskainen /sd

​​​​