TOIMENPIDEALOITE 77/2004 vp

TPA 77/2004 vp - Virpa Puisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Hammashuoltajan ja suuhygienistin hoidon korvattavuus

Eduskunnalle

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan hammashuoltaja on oikeutettu toimimaan laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hammashuoltajakouluts tapahtuu ammattikorkeakoulussa, jossa tutkintonimike on suuhygienisti.

Suuhygienisti suorittaa suun ja hampaiden ehkäisevää hoitoa ja hampaiden kiinnityskudossairauden perushoitoa. Laillistettuna ammattihenkilönä suuhygienisti harjoittaa ammattiaan joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Voimassa olevan sairausvakuutuslain mukaan korvataan hammaslääkärin suorittama suun ja hampaiden tutkimus ja hoito sekä suuhygienistin tekemät toimenpiteet edellyttäen, että maksun perijänä on hammaslääkärin vastaanotto tai hammaslääkäriasema.

Kiistatonta on suuhygienistin toimintojen merkitys potilaan kokonaisterveydentilaan. Kansantaloudellisesti merkittävää on suunkin terveydenhuollon osalta edistää terveyttä ylläpitävää ja ennalta ehkäisevää hoitoa. Suuhygienistien ammattitaidolla ennaltaehkäisyn määrä on merkittävästi lisääntynyt; kyseenalaista on, ettei se ilman lähetettä kuulu sairausvakuutuksen korvausten piiriin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen suuhygienistin asemaa hammashuoltopalvelujen tuottajana lisäämällä eduskunnan käsittelyssä olevaan sairausvakuutuslakia koskevaan hallituksen esitykseen HE 50/2004 vp määritelmän hammashuoltajan ja suuhygienistin hoidon korvaamisesta sairausvakuutuksesta.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2004

 • Virpa Puisto /sd
 • Timo Soini /ps
 • Maija Rask /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​