TOIMENPIDEALOITE 9/2013 vp

TPA 9/2013 vp - Kari Tolvanen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Vankeuslain 18 luvun 4 §:n ja vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 62 §:n muuttaminen

Eduskunnalle

Kehonsisäisten huumeiden kuljettaminen vankilaan on erittäin suuri ja kasvava ongelma. On välttämätöntä vankilaturvallisuuden vuoksi, että huumeet ja muut päihteet saadaan pois vankiloista. Päihteet ja huumeet aiheuttavat vankiloissa väkivaltaa, joka kohdistuu vankiloiden henkilökuntaan ja muihin vankeihin. Lisäksi päihteet ja huumeet aiheuttavat muiden vankien alistamista ja kiristämistä huumeiden kaupankäynnin yhteydessä.

Ongelmalliseksi tarkkailuhaalareiden käytön nykyään tekee se, että se ei perustu lakiin. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että nykyinen tarkkailuhaalareiden käyttö merkitsee vangin perusoikeuksien, lähinnä tahdonvapauden ja itsemääräämisoikeuden, rajoittamista. (PL 7 §). Ehdottamillani lisäyksillä tarkkailuhaalareiden käyttö perustuisi lakiin. Nykyinen, ongelmalliseksi koettu perusoikeuksien rajoitus lakiin perustumattomana poistuisi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vankeuslain 18 luvun 4 §:n muuttamiseksi siten, että eristämistarkkailun ajaksi vanki voidaan pukea erityiseen asuun, joka estää hänen mahdollisuutensa saada haltuunsa hänen kehostaan poistunut luvaton esine tai aine ja

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 62 §:n muuttamiseksi siten, että asetukseen lisätään kirjaamisvelvollisuus seuraavasti: "Jos eristämistarkkailun aikana on käytetty asua, joka estää vankia saamasta haltuunsa hänen kehostaan poistunut luvaton esine tai aine, tulee toimenpide kirjata."

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2013

  • Kari Tolvanen /kok