Valtiopaivaasia HE 110/2009

HE 110/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Joukkoliikennelaki

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
869/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki taksiliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
870/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
871/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
872/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
873/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Joukkoliikennelaki

2. Laki taksiliikennelain muuttamisesta

3. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Tervala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 18/2009 vp
Valmistunut

21.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2009 Päättynyt PTK 97/2009 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2009

​​​​