Valtiopaivaasia HE 116/2008

HE 116/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009

(Budjetti 2009 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2009

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
983/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2009

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Keskeytetty PTK 75/2008 1
17.09.2008 Keskeytetty PTK 76/2008 1
18.09.2008 Keskeytetty PTK 77/2008 1
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/2008 vp
Valmistunut

10.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2009 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti todetuin muutoksin, että ehdotetut kaksi lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 83, 85, 118, 557, 605, 905/2008 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-82, 84, 86-117, 119-556, 558-604, 606-904, 906-1088/2008 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 7/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 25/2008 vp
Valmistunut

17.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 15/2008 vp
Valmistunut

10.10.2008

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 15/2008 vp
Valmistunut

17.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 18/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 14/2008 vp
Valmistunut

17.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2008 vp
Valmistunut

15.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 30/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2008 vp
Valmistunut

24.10.2008

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 18/2008 vp
Valmistunut

17.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 22/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2008 Keskeytetty PTK 126/2008 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 23-25 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2008 Keskeytetty PTK 127/2008 3 4-31
Huomautus

Pääluokat 23-25 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 26-29 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2008 Keskeytetty PTK 128/2008 1 1-88
Huomautus

Pääluokat 26-29 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 30-32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2008 Keskeytetty PTK 129/2008 1 1-174
Huomautus

Pääluokat 30-32 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokka 33 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2008 Päättynyt PTK 130/2008 2 1-180
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 130/2008 vp
Päätös

Todettiin, että talousarvioaloitteet TAA 83, 85, 118, 557, 605, 905/2008 vp ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-82, 84, 86-117, 119-556, 558-604, 606-904, 906-1088/2008 vp hylkäämisestä. Todettiin, että mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33, 35 - 36 : hyväksytty mietinnön mukaisina.Osastot 11 - 13 ja 15 : hyväksytty mietinnön mukaisina.Yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa ja yleisperustelut hyväksytty mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

22.12.2008

Kirjelmä
EK 20/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​