Valtiopaivaasia HE 130/2009

HE 130/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
961/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 5
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 6
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 4
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 8/2009 vp
Valmistunut

04.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2009 Keskeytetty PTK 102/2009 4
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 31
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2009