Valtiopaivaasia HE 131/2014

HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

(Budjetti 2015 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2015

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1282/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2015

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Keskeytetty PTK 81/2014 1
17.09.2014 Keskeytetty PTK 82/2014 1
18.09.2014 Keskeytetty PTK 83/2014 1
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 20.10.2014.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2015 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut 10 lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 442 ja 468/2014 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-441, 443-467 ja 469-538/2014 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2014 vp
Valmistunut

16.10.2014

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2014 vp
Valmistunut

17.10.2014

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 2/2014 vp
Valmistunut

16.10.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 26/2014 vp
Valmistunut

16.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 17/2014 vp
Valmistunut

17.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 5/2014 vp
Valmistunut

17.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 38/2014 vp
Valmistunut

17.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 9/2014 vp
Valmistunut

15.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 11/2014 vp
Valmistunut

17.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 10/2014 vp
Valmistunut

15.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 37/2014 vp
Valmistunut

21.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 9/2014 vp
Valmistunut

16.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 19/2014 vp
Valmistunut

17.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2014 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokat 21,23: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokka 22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2014 Keskeytetty PTK 131/2014 7
Huomautus

Pääluokat 25-28,32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2014 Keskeytetty PTK 132/2014 1 1-136
Huomautus

Pääluokat 25-28,32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 24,29-31: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2014 Keskeytetty PTK 133/2014 1 1-264
Huomautus

Pääluokat 24,29-31: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2014 Päättynyt PTK 134/2014 3 3-136
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11 - 13 ja 15, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33,35,36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.12.2014

Kirjelmä
EK 48/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​