Valtiopaivaasia HE 139/2009

HE 139/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

1. Valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttaminen

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
739/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttaminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Eno

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 13
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 14
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 12
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/2009 vp
Valmistunut

29.09.2009

Päätösehdotus

Katso mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2009 Päättynyt PTK 86/2009 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lainanottovaltuudet mietinnön mukaisina. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2009